Становище по тълкувателно дело №2 / 2016 г. ОСГКТК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2 / 2016 г. ОСГКТК по следния въпрос: „Включват ли се в кръга на лицата, легитимирани да получат обезщетение за...


Становище по тълкувателно дело №4 / 2016 г. ОСГК

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №4 / 2016 г. ОСГК по следния въпрос: Съставлява ли абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упр...


Становище по конституционно дело №1 / 2016 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №1 / 2016 г., образувано по искане на Тричленен състав на Търговска колегия на Върховния касационен съд  за обяв...


Становище по конституционно дело № 2 / 2016 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 2 / 2016 г., образувано по искане на Петчленен състав на Върховния административен съд за установявяне на противоко...


Становище по конституционно дело №3 / 2016 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №3 / 2016 г., образувано по искане на омбудсмана на Република България за установяване противоконституционност н...


Становище по конституционно дело №4 / 2016 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №4 / 2016 г., образувано по искане на състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционн...


Становище по конституционно дело №8 / 2016 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №8 / 2016 г., образувано по искане на Президента  на Република България за установяване на противоконституционно...


Становище по конституционно дело №11 / 2016 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №11 / 2016 г., образувано по искане на Петчленен състав на I колегия на Върховния административен съд за установяване...


Становище по конституционно дело №13 / 2016 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №13 / 2016 г., образувано по искане на Главния прокурор на Република България за задължително тълкуване на разпоредба...


Становище по конституционно дело №15 / 2016 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №15 / 2016 г., образувано по искане на Главния прокурор на Република България за даване на задължително тълкуване на...


Становище по конституционно дело №16 / 2016 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №16 / 2016 г., образувано по искане на Главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционн...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни