Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС за 08.11.2016 г.

Актуално / Новини

І. Разглеждане на жалба срещу решения на избирателната комисия на АК-Кюстендил по чл. 103, ал. 2 от Закона за адвокатурата.Докладва Любомир Денев.ІІ....


Брой 11/м. ноември 2016

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛ. АДВОКАТИ И ДОПУСНАТИ ДО УСТЕН ИЗПИТ

Есенна сесия

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ И ДОПУСНАТИ ДО УСТЕН ИЗПИТ, КОЙТО ЩЕ СЕ СЪСТОИНА 29 ОКТО...


Декларация на Висшия адвокатски съвет приета на заседанието проведено на 21.10.2016 г.

Актуално / Новини

ДЕКЛАРАЦИЯВисшият адвокатски съвет, при липсата на официално становище на българското правителството, изразява загрижеността си от коментираните в общ...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ И ДОПУСНАТИ ДО УСТЕН ИЗПИТ

Актуално / Новини

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ И ДОПУСНАТИ ДО УСТЕН ИЗПИТ, КОЙТО ЩЕ СЕ СЪСТОИНА 29 ОКТО...


Списък на кандидатите, издържали теста и допуснати до втората част (решаване на казуси) от писмения изпит за адвокати и младши адвокати, която ще се състои на 16 октомври 2016 год. от 14 часа в СУ „Св. Климент Охридски“

Есенна сесия

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ТЕСТА И ДОПУСНАТИ ДО ВТОРАТА ЧАСТ (РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ) ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, КОЯТО ЩЕ СЕ...


Списък на кандидатите, издържали теста и допуснати до втората част (решаване на казуси) от писмения изпит за адвокати и младши адвокати, която ще се състои на 16 октомври 2016 год. от 14 часа в СУ „Св. Климент Охридски“ при условията на предварително пу

Актуално / Новини

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ТЕСТА И ДОПУСНАТИ ДО ВТОРАТА ЧАСТ (РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ) ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, КОЯТО ЩЕ СЕ...


Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет на 21.10.2016 г.:

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 30.09.2016 г. до 21.10.2016 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други индивидуални...


Дневен ред за извънредното заседание на Висшия адвокатски съвет на 13.10.2016 г.

Актуално / Новини

І. Разглеждане на жалба по чл. 106, ал. 42 от Закона за адвокатурата срещу решение на Избирателната комисия на АК-Пазарджик за обявяване на резултата...


Международен семинар на тема: "Имиграцията в Европейския съюз - регламентация и съдебна практика. Ролята на адвоката"

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет и Софийската адвокатска колегия съвместно с Международния съюз на адвокатите (UnionInternationaledeAvocats, UIA) организират...


Списък на кандидатите за изпита за адвокати и младши адвокати - октомври 2016 год.

Актуално / Новини

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ 15, 16 и 29 ОКТОМВРИ 2016 г.БЛАГОЕВГРАД1. АЙШЕ КАДРИЕВА ГЕНЧЕВА2. АЛЕКСАНД...


Разпределение на кандидатите за изпита за адвокати и младши адвокати - октомври 2016 година

Актуално / Новини

Разпределение за изпита - октомври 2016 година ТУКСтара Загора бе домакин на Национална конференция на българската адвокатура

Актуално / В медиите

За първи път Стара Загора бе домакин на Националната конференция на българската адвокатура.
Списък на кандидатите за изпита за адвокати и младши адвокати - октомври 2016 год.

Есенна сесия

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии


Брой 10/м. октомври 2016

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни