Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че Общото събрание на адвокатите от страната ще се проведе в.....

Националния дворец на културата, зала 6 – запад, вход А6. Общото събрание ще започне от 8.30 ч., а в хипотезата на чл. 11, ал.3, изр. 2 от Закона за адвокатурата – в 9.30 ч.