ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1 ОТ 9.7.2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Актуално / Новини

Заповед за публикуване за обществено обсъждане на съставения от Съвета и приет на 16.09.2016 г. окончателен проект на Наредба за изменение и допълнени...Дневен ред за изнесеното заседание на Висшия адвокатски съвет на 30.09.2016 г. в гр. Стара Загора

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 16.09.16 г. до 30.09.16 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Преглед на дейността по приемане на пр...


Отказ за вписване на Диана Благоева Атанасова

За председатели на АС / Откази за вписване


Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет на 16.09.2016 г.

Актуално / Новини

І.Информация за събития и мероприятия в периода от 22.07.16 г. до 16.09.16 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ.Дисциплинарни и други индивидуални препи...


Изпит за адвокати и младши адвокати - есенна сесия 2016 год.

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати и младши адвокати ще се проведе както следва:Писмен изпит – 15-16 окт...


Изпит за адвокати и младши адвокати - есенна сесия 2016 г.

Есенна сесия

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии


Брой 9/м. септември 2016

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Извънредно заседание на ВАдвС - 31.08.2016 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за извънредното заседаниена Висшия адвокатски съвет за 31.08.2016 г.:І. Разглеждане на жалба по чл. 103, ал. 2 от Закона за адвокатурата ср...


Международна дейност - 2016 г.

Календар / Международна дейност

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 2016 Г.20.01.2016 г. – среща на председателя на Висшия адвокатски съвет с представители на Висшия адвокатски съвет на Република Т...Брой 8/м. август 2016

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


В памет на Илия Цанов

Актуално / Новини

В ПАМЕТ НА ИЛИЯ ЦАНОВ ПО СЛУЧАЙ 140-ГОДИШНИНАТА ОТ ПРОЦЕСИТЕ СРЕЩУ БОТЕВИТЕ ЧЕТНИЦИПрез юли и август 2016 г. се навършват 140 години от проведените в...


Становище НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПО ПОВОД ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Актуално / Новини

(прието в заседание, проведено на 22.07.2016 г.)Във връзка с приетия на първо четене от Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на З...


Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС за 22.07.2016 г.

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 08.07.16 г. до 22.07.16 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Приемане на Правила за работа на Комис...


Отказ за вписване на Зорница Димитрова

За председатели на АС / Откази за вписване


Отказ за вписване на Тодор Тодоров_АС-Варна

За председатели на АС / Откази за вписване


Брой 7/м. юли 2016

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни