Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 08.07.2016 г.

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 17.06.16 г. до 08.07.16 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други индивидуални пре...


Изпит по френски език за Международен стаж, организиран от Парижката адвокатска колегия - 2016 г.

Актуално / Новини

Уважаеми колеги,С настоящото Ви уведомяваме, че Парижката адвокатска колегия организира Международен стаж за млади адвокати,в който са поканени да уча...


Комисията по правни въпроси към 43-то Народно събрание единодушно реши проектът на ЗИД на ЗА да бъде внесен за обсъждане и приемане на първо четене в Пленарна зала

Актуално / Новини

На 22.06.2016 г. се проведе заседание на Комисията по правни въпроси към 43-тото Народно събрание, в чийто дневен ред бе включено и обсъждане на про...


За проведената Национална конференция на българската адвокатура

Актуално / Новини

На 18 юни 2016 г. (събота) в х-л "Интернационал" в к.к. „Златни пясъци“ се проведе организираната от Висшия адвокатски съвет с п...Дневен ред за изнесеното заседание на Висшия адвокатски съвет за 17.06.2016 г. във Варна („Златни пясъци“)

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятие от 03.06.2016 г. до 17.06.16 г.Докладва председателят на ВАдвС.ІІ. Финансови въпроси.Докладва главният секретар...


Семинар на тема: „Медицинската отговорност – две години по-късно“

Актуално / Новини

Програмата на Семинара можете да видите ТУКВенци и цветя пред паметните плочи на Илия Цанов в София и Русе

Актуално / Новини

На 02.06.2016 г., непосредствено преди да прозвучат сирените в памет на Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България, от името...


Брой 6/м. юни 2016

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


За дисциплинарното наказание „лишаване от право да се упражнява адвокатска професия“ за определен срок

Актуално / Новини

На 22.04.2016 г. Висшият адвокатски съвет прие следното решение №1784:След влизане в сила на решението на дисциплинарния съд, с което се налага наказа...


Задължението за опазване тайната на клиента при откриване и управление на клиентска сметка и разходване на средства от нея

Актуално / Новини

На 20.05.2016 г. с Решение №1873 Висшият адвокатски съвет прие следното становище относно спазването на задължението за опазване тайната на клиента пр...


Дневен ред за извънредното заседание на Висшия адвокатски съвет на 3 юни 2016 г.

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятие от 20.05.2016 г. до 03.06.2016 г.Докладва председателят на ВАдвС.ІІ. Дисциплинарни и други преписки.ІІІ. Финанс...


Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати, допуснати до устен изпит, който ще се проведе на 4 юни 2016 г. от 9.00 ч. в гр. София, ул. „Цар „Калоян“ № 8, ет. 4

Актуално / Новини

БЛАГОЕВГРАД1. ВАСИЛКА ИВАЙЛОВА СТОЯНОВАБУРГАС1. ИВАЙЛО ЛЮБОМИРОВ НАЙДЕНОВВАРНА1. АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ ЦВЕТКОВ 2. ИВАНИНА АТАНАСОВА ВЛАХО...


Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати, допуснати до втората част на писмения изпит, който ще се проведе на 22.05.2016 г., при условията на предварително публикуваното обявление.

Пролетна сесия

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати, допуснати до втората част на писмения изпит, който ще се проведе на 22.05.2016 г., при у...


Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати, допуснати до втората част на писмения изпит, който ще се проведе на 22 май 2016 г., при условията на предварително публикуваното обявление. Регистрация от 13.00 ч. Начало – 14.00 ч.

Актуално / Новини

БЛАГОЕВГРАД1. ВАСИЛКА ИВАЙЛОВА СТОЯНОВА2. РАДОСЛАВ ВЛАДКОВ БАНГЕЕВБУРГАС1. ДИАНА ПЕТРОВА ХИТОВА2. ИВАЙЛО ЛЮБОМИРОВ НАЙДЕНОВ3. МАРИАНА З...


Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 20.05.2016 г.

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 22.04.16 г. до 20.05.16 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Разглеждане на жалба срещу решенията п...


Висшият адвокатски съвет спря изпълнението на решения на извънредното Общо събрание на адвокатите от Адвокатската колегия – Благоевград, проведено на 23.04.2016 г.

Актуално / Новини

С решение на Висшия адвокатски съвет от 12 май 2016 г. на основание чл. 85, ал. 3 от Закона за адвокатурата е спряно изпълнението на следните решения,...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни