ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА 27– 28.02.2015 Г.