КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЪДИИ (КСЕС)

УЧАСТИЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 10/2015 г.

ЗА (НЕ)УВАЖЕНИЕТО КЪМ АДВОКАТА

ВИВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ