На 22.06.2016 г. се проведе заседание на Комисията по правни въпроси към 43-тото Народно събрание, в чийто дневен ред бе включено и обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.

От страна на Висшия адвокатски съвет в заседанието участваха поканените от комисията Ралица Негенцова – председател и заместник-председателите - Юрий Бошнаков и Йордан Цветанов.

При обсъждане на законопроекта председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова изрази категоричната подкрепа на българската адвокатура на законопроекта, изтъквайки институционалното единство на самоуправляващата се адвокатска общност.

След проведени дебати Комисията по правни въпроси единодушно реши проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата да бъде внесен за обсъждане и приемане на първо четене от депутатите в Пленарна зала в заседание на Народното събрание.

На заседанието присъстваха опоненти на законопроекта, медии и други адвокати.