Брой 7-8/м. юли-август 2013

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 6/м. юни 2013

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"Брой 4-5/м. април-май 2013

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 3/м. март 2013

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 2/м. февруари 2013

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 1/м. януари 2013

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"

Становище по тълкувателно дело №:2/2013 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:2/2013 г. Зарадипротиворечива съдебна практика на административните съдилища относно характера на заповедта, издавана...


Становище по тълкувателно дело №:3/2013 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:3/2013 г. По искането от Омбудсмана на Република България за приемане на тълкувателно решение относно характера на о...


Становище по тълкувателно дело №:4/2013 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:4/2013 г. По поставените на тълкуване въпроси висшият адвокатски съвет изразява следното становище: При избор на ред...


Становище по тълкувателно дело №:5/2013 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:5/2013 г. Приложими ли са давностните срокове, предвидени за изпълнение на административното наказание „глоба&q...


Становище по тълкувателно дело №:6/2013 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:6/2013 г. Минимално условие за търсене на отговорност от гарантиращата асоциация е едновременното уведомление на титу...


Становище по тълкувателно дело №1/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1/2013 г.  ОСГК  на ВКС по поставения за тълкуване въпрос:  Налице ли е непризнателност, ако надареният...


Становище по тълкувателно дело №1/2013 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1/2013 г. ОСНК на ВКС Относно обективните признаци на престъпния състав на чл. 172б НК при„използване в търговск...


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни