Становище по тълкувателно дело 2/2010г.,

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело 2/2010г., ОСТК на ВКС По поставения за тълкуване въпрос – „ Необходимо ли е вписване на Българската правосл...


Становище по тълкувателно дело №2/2010 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2/2010 г. ОСГК и ТК на ВКС свързано с прилагането на разпоредбата на чл. 292 от ГПК във връзка с чл. 290 и чл. 28...


Становище по тълкувателно дело №3/2010 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3/2010 г. по описа на ОСГК на ВКС дали с изтичането на сроковете, посочени в § 8, ал. 1 от ПЗР на ЗУТ автома...


Становище по чл. 125 от Закона за съдебната власт 2010 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по чл. 125 от Закона за съдебната власт 2010 г., по искане  ОСТК на ВКС да преразгледа свое Тълкувателно решение №1 от 15.06.2009 г. на...


Становище по конституционно дело № 9/2010 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 9/2010 г. по искането на Омбудсмана на Република България за установяване противоконституционността на чл. 519 и чл...


Становище по конституционно дело № 10/2010 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 10/2010 г. по искането на Президента на Република България за установяване на противоконституционност и несъответст...


Становище по конституционно дело № 17/2010 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 17/2010 г. образувано по искане на 54 народни представители от XXXXLI Народно събрание, за обявяване на противоконс...


Становище по конституционно дело № 19/2010 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 19/2010 г. за установяване на противоконституционност на чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганствоБрой 12/м. декември 2009

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 10-11/м. октомври-ноември 2009

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Международна дейност - 2009 г.

Календар / Международна дейност

17 - 19.02.2009 г. – участие в заседанието на Постоянния комитет на ССВЕ в гр. Виена, Австрия11 -14.03.2009 г. – участие в Деня на Хърватската адвокат...


Брой 8-9/м. август-септември 2009

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"Брой 6-7/м. юни-юли 2009

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"Брой 5/м. май 2009

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 4/м. април 2009

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни