Международна дейност - 2011 г.

Календар / Международна дейност

2 – 5.03.2011 г. – участие в заседанието на Постоянния комитет на CCBE, гр. Виена, Австрия 13 – 15.03.2011 г. – участие в Транснационалната седмица на...


Брой 8/м. август 2011

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 7/м. юли 2011

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"Брой 5-6/м. май-юни 2011

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"Брой 3-4/м. март-април 2011

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 2/м.февруари 2011

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 1/ м. януари 2011

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Становище по тълкувателно дело №:2/2011 г

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:2/2011 г., по въпросите относно приложението на чл. 106, ал 1, т. 2 от Закона за държавния служител в случаите, когат...


Становище по тълкувателно дело №:3/2011 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:3/2011 г. (7.10.2011 г.) по поставения на тълкуване въпрос относно приложимостта на административното производство по...


Становище по тълкувателно дело № 1/2011 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 1/2011 г. на ОСГК на ВКС   по въпроси, свързани с упражняване правото на строеж и неговото погасяване при у...


Становище по тълкувателно дело № 1/2011 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 1/2011 г., ОСГК и ТК на ВКС за приемане на тълкувателно решение на ОСГК и ТК по някои въпроси, свързани с нищожността...


Становище по тълкувателно дело №1/2011 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1/2011 г. на ОСТК на ВКС , за правото на марка по смисъла на чл. 15, ал. 1 ЗМГО.


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни