Становище по тълкувателно дело № 1/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 1/2012 г.  ОСГК и ТК на ВКС . По поставения за тълкуване въпрос – „ При направено от жалбоподателя и...


Становище по тълкувателно дело № 1/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 1/2012 г. ОСНК на ВКС относно разглеждането на гражданския иск в наказателния процес при настъпване на основанията за...


Становище по тълкувателно дело №1/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1/2012 г. ОСНК на ВКС въпроси относно приложението на чл. 72 НПК в производството по вземане на мерки за обезпечаване...


Становище по тълкувателно дело №2/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2/2012 г. ОСГК и ТК на ВКС . По поставения за тълкуване въпрос подлежат ли на обжалване по реда на чл. 274, ал.1,...


Становище по тълкувателно дело № 2/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 2/2012 г. за 7.06.2012 г. от 14,30 часа, ОСГК на ВКС.  По следния материалноправен въпрос: „Може ли да се...


Становище по тълкувателно дело №3/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3/2012 г. насрочено за 14 юни 2012 г . ОСГК и ТК на ВКС тълкувателно решение по следния въпрос: При предявен иск по чл...


Становище по тълкувателно дело №3/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3/2012 г. насрочено за 28 юни 2012 г . ОСГК на ВКС тълкувателно решение по следния въпрос: „Подлежат ли на отмян...


Станaвище по тълкувателно дело №3/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Станaвище по тълкувателно дело №3/2012 г. насрочено за 20 септември 2012 г . ОСНК на ВКС за изготвяне на решение по следния въпрос: „Постановява...


Становище по тълкувателно дело № 4/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 4/2012 г. по описа на ОСГК на ВКС насрочено за 27.09.2012 г., 14,30 ч. за противоречива практика по приложението на ч...


Становище по тълкувателно дело № 5/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 5/2012 г. насрочено за 21 юни 2012 г., ОСГК на ВКС . - По поставения за тълкуване въпрос : „Налице ли е заобика...


Становище по тълкувателно дело №5/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №5/2012 г. насрочено за 5 юли 2012 г . ОСГК и ТК на ВКС тълкувателно решение по следния въпрос: Допустим ли е иск за ус...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни