Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати имладши адвокати ще се проведе, както следва:

Писмен изпит – на 1.11.2014 г.(събота) от 9.00 ч. – тест, в гр. София, в сградата на СУ „Св. Климент Охридски”, в аудитории № 65, № 255 и № 292 – регистрация от 8,00 ч., и на 2.11.2014 г., (неделя), от 14.00 ч. – решаване на казуси, само за издържалите теста, в гр. София, в сградата на СУ „Св. Климент Охридски”, в предварително обявените аудитории. Регистрация – от 13,00 ч.

Разпределението на кандидатите по зали ще бъде обявено допълнително в срок до 15.10.2014 г. на Интернет страницата на Висшия адвокатски съвет ( www.vas.bg).

Устен изпит (само за издържалите писмения) – на 15.11.2014 г. (събота) от 9,00 ч. в гр. София, в сградата на Висшия адвокатски съвет, ул. „Цар Калоян” № 8, ет. 4.