Становище по тълкувателно дело №:2/2010 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:2/2010 г. по въпроса нищожни или незаконосъобразни са решенията на МС, издадени при несъобразяване с изискването на...


Становище по тълкувателно адм. дело №:4/2010 г.,

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно адм. дело №:4/2010 г., по приложението на чл. 239, т. 4 от АПК може да се иска отмяна, когато между същите страни за същото...


Становище по тълкувателно дело №:5/2010 г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:5/2010 г. по приложението на разпоредбата на чл. 31 от ЗОбС спрямо исканията за отмяна на отчуждавания на имоти &ndas...


Становище по тълкувателно дело №:6/2010г.

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:6/2010г., по въпроса за правомощието на съда да отмени заповедта по чл. 75, т. 6 от ЗБЛД при действието на правото н...


Становище по тълкувателно дело №:7/2010 г.,

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:7/2010 г., по въпросите относно приложението на чл. 415в от Кодекса на труда (КТ).


Становище по тълкувателно дело №:9/2010 г.,

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:9/2010 г., (21.01.2011 г.) по въпроса какви са правомощията на първоинстанционния административен съд относно допусти...


Становище по тълкувателно дело №:9/2010 г

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №:9/2010 г., на въпрос могат ли заинтересовани граждани и организации да обжалват по реда на АПК заповедите на кметовет...


Становище по тълкувателно дело № 1/2010 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 1/2010 г. ОСГК и ТК на ВКС по въпрос допустимо ли е касационно обжалване на въззивните определения, с които се дава р...


Становище по тълкувателно дело № 1/2010 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 1/2010 г. ОСНК на ВКС по прилагането на нормата на чл. 59 от НК след изменението й (ДВ, бр. 27 от 2009 г.),  


Становище по тълкувателно дело № 1/2010 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 1/2010 г. ОСГК на ВКС за приемане на тълкувателно решение на ОСГК по някои въпроси, свързани с приложението на ч...


Становище по тълкувателно дело №2 /2010 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2 /2010 г., по поставения за тълкуване въпрос относно приложението на чл. 123а КТ  


Становище по тълкувателно дело №2/2010 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2/2010 г., ОСНК на ВКС относно приложението на чл. 78а НК за извършените след 13.10.2006 г. престъпления при условията...


Становище по тълкувателно дело 2/2010г.,

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело 2/2010г., ОСТК на ВКС По поставения за тълкуване въпрос – „ Необходимо ли е вписване на Българската правосл...


Становище по тълкувателно дело №2/2010 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2/2010 г. ОСГК и ТК на ВКС свързано с прилагането на разпоредбата на чл. 292 от ГПК във връзка с чл. 290 и чл. 28...


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни