ДО: адв. ТОДОР БУРИЛКОВ

Председател на Висшия адвокатски съвет (1992 г.-1998 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БУРИЛКОВ,

Сърдечно Ви поздравявам по случай награждаването Ви с орден „Св. св. Кирил и Методий” огърлие от Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев.

Българските адвокати дълбоко ценят Вашите заслуги за укрепване на адвокатурата у нас, на правораздаването и отстояването на правата на човека, както и цялостната Ви професионална и обществена дейност.

Бидейки първият демократично избран председател на българската адвокатура, приносът Ви за развитие на демократичните процеси в Република България е особено значим.

Под Ваше ръководство се проведе ликвидирането на адвокатските колективи, което допринесе за утвърждаване на свободното упражняване на адвокатската професия. Вие бяхте един от учредителите на Обществения съвет на Правна инициатива за обучение и развитие и сложихте началото на стажа за млади адвокати в Германия. По Ваша инициатива и с активното Ви участие бяха изготвени и приети деонтологичните правила на адвокатската професия, което способства за утвърждаване на професионализма и етиката в професията.

Вие бяхте в челните редици за устояване на правата на българските адвокати в началото на изграждане на демокрацията у нас.

Всичко това Ви направи утвърден и уважаван член на голямото ни адвокатско семейство и ние се гордеем с Вашето високо държавно отличие.

Приемете, господин председател, уважаеми колега Бурилков, моите и на Висшия адвокатски съвет, искрени пожелания за крепко здраве, много сили и енергия!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА