Решение на Висшия адвокатски съвет № 95/29.10.2004 г.

Напомняме на всички адвокати, че с решение № 95 от 29 октомври 2004 г., Висшият адвокатски съвет определи минимален размер на застрахователната сума - застрахователното покритие - в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева, за която сума адвокатите са длъжни да се застраховат ежегодно.