28.01.2014 г. – 30.01.2014 г. – участие в 12-та годишна среща на членовете на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, гр. Брюксел, Белгия;

21-23.02.2014 г. участие в Деня на адвоката и честването на 152-годишнината на адвокатската професия в гр. Белград, Република Сърбия;

26.02.2014 г. – 1.03.2014 г. – участие в заседание на постоянния комитет на ССВЕ във гр. Виена, Австрия;

15-18.05.2014 г. – участие в Пленарно заседание на ССВЕ в гр. Верона, Италия;

22-24.05.2014 г. – участие в работна среща с Националния адвокатски съвет на Румъния и подписване на меморандум в гр. Букурещ, Румъния;

29 31.05.2014 г. участие в честването на 69-годишнината на Македонската адвокатска колегия в гр. Скопие, Република Македония;

25 28.06.2014 г. участие в Осмото издание на Балканския правен форум в гр. Виена, Австрия;

25 28.06.2014 г. участие в годишната конференция на немската адвокатура в гр. Щутгард, Германия;

28 и 29.06.2014 г. провеждане наМеждународен семинар на тема „Лекарската/медицинската грешка”, организиран от Международния съюз на адвокатите (UIA) съвместно с Висшия адвокатски съвет и Софийския адвокатски съвет в гр. София;

2 4.07.2014 г. участие в 50-та среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела в гр. Брюксел, Белгия;

10 14.09.2014 г. участие в Пленарното заседание на ССВЕ в гр. Милано, Италия;

29.09 03.10.2014 г. участие в Откриването на съдебната година на Англия и Уелс в гр. Лондон, Векикобритания;

1 3.10.2014 г. участие в 51-та среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела в гр. Брюксел, Белгия;

2 4.10.2014 г. участие в честването на 100-годишнината от създаването на Солунската адвокатска колегия, което се проведе в гр. Солун, Република Гърция;

7 09.10.2014 г. участие в конгрес на тема: „Независимост и автономия на адвокатската професия в Сърбия и борба за защита на конституционализма и законността“, който се проведе в гр. Белград, Република Сърбия;

20 24.10.2014 г. участие в официална среща за създаване на двустранна българо-израелска група за приятелство между адвокатите от България и Израел в гр. Тел Авив, Израел;

28.10 02-11.2014 г. участие в 58-я конгрес на Международния адвокатски съюз (UIA);

20.11.2014 г. официална среща на председателя и членове на Висшия адвокатски съвет с президента на UIA Мигуел Луиназ;

21.11.2014 г. участие в семинара „Арбитражно производство. Арбитражен съд ICC – Париж“;

26 29.11.2014 г. участие в Пленарното заседание на ССВЕ и в заседанията на постоянните комитети на ССВЕ в гр. Брюксел, Белгия;

11.12 14.12.2014 г. участие в откриване на съдебната година в Париж, Франция.