ПРАВА НА ЧОВЕКА


Системата за правна помощ в Англия и Уелс - Георги Ангелов
pdf, 200 KB
Системата за правна помощ в Белгия - Рада Смедовска-Тонева
pdf, 209 KB
Системата за правна помощ във Франция - Рада Смедовска-Тонева
pdf, 191 KB
Системата за правна помощ в Шотландия - Георги Ангелов
pdf, 271 KB

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ