Допълнителен избор за попълване на съставите на ВАдвС, ВКС и ВДС

Избори за висши органи на адвокатурата

Уважаеми делегати на Общото събрание на адвокатите от страната,Уведомяваме Ви, че с Решение от 27 февруари 2017 г. Избирателната комисия за избор на в...


Избирателна комисия за избор на висши органи на българската адвокатура - 2017 г.

Избори за висши органи на адвокатурата

Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатураРешение от 27 февруари 2017 г. ТУК


Брой 2/м. февруари 2017

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


ГЛАСУВАНЕ НА ВИСШИ ОРГАНИ НА АДВОКАТУРАТА

Избори за висши органи на адвокатурата

Избирателната комисия уведомява делегатите на Общото събрание на делегатите от страната,че гласуването ще се произведе в сградата на Висшия адвокатски...


Общо събрание на адвокатите - 25 февруари 2017

Календар / Общо събрание

ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТАСъбота, 25 февруари 2017 г. – НДК, зала 6, София


Методически указания за провеждане на гласуването на изборите за членове на висшите органи на българската адвокатура, насрочени за 25 и 26.02. 2017 г., и за отчитането на резултатите

Избори за висши органи на адвокатурата

І. БЮЛЕТИНИ И ПЛИК ЗА ГЛАСУВАНЕ1. Гласуването се извършва с бюлетини и непрозрачен плик по образец, утвърден от Избирателната комисия.2. Гласува се с...


Протокол № 6 от 25.02.2017 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на българскатаадвакатура

Избори за висши органи на адвокатурата

П Р О Т О К О Л № 6НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗА Днес, на 25февруари 2017 год., се проведе заседани...


Протокол № 7 от 25.02.2017 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатурата

Избори за висши органи на адвокатурата

П Р О Т О К О Л № 7НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗАДнес, на 25 февруари 2017 год., се проведе заседание...


Протокол на Избирателната комисия от произведените избори за висши органи на Адвокатурата на 25 и 26 февруари 2017 г.

Избори за висши органи на адвокатурата

Протокол на Избирателната комисия от произведените избори за Висши органи на Адвокатурата на 25 и 26 февруари 2017 г. ТУК


ГЛАСУВАНЕ ЗА ВИСШИ ОРГАНИ НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА

Актуално / Новини

Избирателната комисия уведомява делегатите на Общото събрание на делегатите от страната,че гласуването ще се произведе в сградата на Висшия адвокатски...


Протокол № 5 от 24 февруари 2017 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на адвокатурата

Избори за висши органи на адвокатурата

П Р О Т О К О Л № 5НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗАДнес, на 24 февруари 2017 год., се проведе заседание...


РЕШЕНИЯ НА ВДС ЗА 2016 г.

Висш дисциплинарен съд / Решения по чл.144 ЗА

РЕШЕНИЯ НА ВДС ЗА 2016 г.


Дневен ред за заседанието на ВАдвС за 24.02.2017 г.

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 26.01.2017 г. до 24.02.2017 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Финансови въпроси.Докладва главния...


Общо събрание на адвокатите от страната 25 и 26 февруари 2017 год.

Актуално / Новини

Уважаеми делегати и гости на Общото събрание на адвокатите от страната,Напомняме Ви,че Общото събрание на адвокатите от странате ще се проведе в Нацио...


Протокол № 4 от 17 февруари 2017 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на адвокатурата

Избори за висши органи на адвокатурата

П Р О Т О К О Л № 4НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗАДнес, на 17 февруари 2017 год., се проведе заседание...


Общо събрание на адвокатите от страната 25 и 26 февруари 2017 г.

Актуално / Новини

Уважаеми делегати и участници в Общото събрание на адвокатите от страната,Напомняме Ви, че Общото събрание на адвокатите от страната ще се проведе на...


Годишен финансов отчет на ВАдвС за финансовата 2016 г., обхващаща периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.

Актуално / Новини

Пълния текст на Годишния финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за финансовата 2016 г., обхващаща периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. можете...


Отказ за вписване на Бойко Драганов

За председатели на АС / Откази за вписване


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни