РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА УЧАСТВА В НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ В МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

На 16 юни, петък, от 10.30 часа в Гранитна зала на Министерския съвет министър-председателят Бойко Борисов свика работна среща

с представители на местната власт, държавните институции и браншови организации. Специална покана за участие получи и българската адвокатура в лицето на председателя на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова. На срещата се обсъдиха мерки за намаляване на административната тежест и облекчаване на режимите за работа с гражданите.

„Недопустимо е за една и съща услуга гражданите и юридическите лица да плащат по няколко такси, какъвто е случаят с издаването на данъчна оценка, да речем“, заяви г-жа Негенцова. И допълни, че много често размерът на банковата такса е по-висок от стойността на самата административна услуга. „Това може да бъде избегнато, като се стимулира въвеждането на плащане по електронен път и усилена работа по ускоряване процеса по въвеждането на електронното правителство и електронното правосъдие“, каза още тя.

От страна на правителството участие взеха вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на правосъдието Цецка Цачева, министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев. В срещата участваха кметове и представители на Националното сдружение на общините в България, представители на Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Камарата на архитектите, Нотариалната камара и Държавната агенция по електронно управление.