Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС за 17.02.2017 г.

Актуално / Новини

І. Разглеждане на жалби по чл. 106, ал. 4 от Закона за адвокатурата срещу решениe на избирателната комисия в АК-Благоевград и АК-ВарнаДокладва Любомир...


Отчетен доклад за дейността на Висшия дисциплинарен съд за периода 27.02.2016 г. - 25.02.2017 г.

Актуално / Новини

Пълния текст на Отчетния доклад можете да видите ТУК


Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода от 27.02.2016 год. до 24.02.2017 год.

Актуално / Новини

Отчета за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода от 27.02.2016 г. до 24.02.2017 г. можете да прочетете ТУК


Протокол № 3 от 10 февруари 2017 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура

Избори за висши органи на адвокатурата

П Р О Т О К О Л № 3НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗА Днес, на 10 февруари 2017 год., се проведе заседан...


Протокол № 2 от 28.01.2017 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура

Избори за висши органи на адвокатурата

П Р О Т О К О Л № 2НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗАДнес, на 28 януари 2017 год., се проведе заседание н...


Брой 1/м. януари 2017

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 1-2 / м. януари-февруари

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Дневен ред за заседанието на ВАдвС за 26.01.2017 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за заседаниетона Висшия адвокатски съвет за 26.01.2017 г.:І. Информация за събития и мероприятия в периода от 13.01.2017 г. до 26.01.2017 г...


Изпит по немски език за участие в Международна програма

Актуално / Новини

Уважаеми колеги,Приложено Ви изпращам информация за Международната програма за сътрудничество за адвокати за 2017 г., която Немската Фондация за между...


Дневен ред за заседанието на ВАдвС за 13.01.2017 г.

Актуално / Новини

І.Информация за събития и мероприятия в периода от 16.12.2016 г. до 13.01.2017 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ.Дисциплинарни и други преписки.ІІІ...


Наредба №2 на ВАС

Изпити за адвокати и мл. адвокати

Наредба № 2 от 29 октомври 2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати. (Обн., ДВ, бр. 99 от 09.11.2004 г.; изм....

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни