Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 24.04.2015 г.

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 27.03.15 г. до 24.04.15 г. Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други преписки.ІІІ. Ф...


Отказ за вписване от АС-Хасково на Маргарит Камбуров

За председатели на АС / Откази за вписванеОтказ за вписване на Венко Павлов

За председатели на АС / Откази за вписване


Годишна награда за студенти юристи 2015 г.

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет обявява награда за студенти юристи за написване на реферат на тема: „Същност на адвокатската пледоария “.Наградит...


РЕШЕНИЯ НА ВДС ЗА 2015 г.

Висш дисциплинарен съд / Решения по чл.144 ЗА

РЕШЕНИЯ НА ВДС ЗА 2015 г.


Изпит за адвокати и младши адвокати - пролетна сесия 2015 г.

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати имладши адвокати ще се проведе, както следва: Писмен изпит – на 16.05....


16 април 2015 г. - Ден в подкрепа на ЗИД на ЗА

Становища / Законопроекти / Проект за ЗИД на Закона за адвокатурата

Уважаеми колеги,Със свое решение Висшият адвокатски съвет определи 16 април 2015 г. за ден в подкрепа на проекта на Закона за изменение и допълнение н...


16 април 2015 г. - Ден в подкрепа на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

Актуално / Новини

Уважаеми колеги,Със свое решение Висшият адвокатски съвет определи 16 април 2015 г. за ден в подкрепа на проекта на Закона за изменение и допълнение н...


Пролетна сесия - 2015 г. на изпита за адвокати и младши адвокати

Пролетна сесия

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии


Консолидиран текст на Закона за адвокатурата с предложените промени

Становища / Законопроекти / Проект за ЗИД на Закона за адвокатурата

ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА(С удебелен текст са представени предложените изменения, за които е внесен Законопроект за ЗИД на ЗА в Народното събрание)Глава п...


Становище на ВАдвС относно писмо на Комисията за защита на конкуренцията

Актуално / Новини

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТул. „Цар Калоян” № 1-а, 1000 София, тел. 986-28-61, 987-55-13, факс 987-65-14, e-mail: Тоз...


Брой 3/м. март 2015

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Изпит за адвокати и младши адвокати - пролетна сесия 2015 година

Пролетна сесия

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии


Дневен ред за заседаниетона Висшия адвокатски съвет за 27.03.2015 г.:

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 13.03.15 г. до 27.03.15 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други преписки.ІІІ. Фи...


Становище на Висшия адвокатски съвет по чл. 122, ал. 1, т. 11, предл. 1 от Закона за адвокатурата

Становища / Законопроекти / Проект за ЗИД на Закона за адвокатурата

ДОг-жа ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛНА 43-тото НАРОДНО СЪБРАНИЕДОг-н ДАНАИЛ КИРИЛОВ,ПРЕДСЕДАТЕЛНА ПРАВНА КОМИСИЯНА 43- тото НАРОДНО СЪБРАНИЕДОДЕПУТАТИТЕ...


Становище на Висшия адвокатски съвет по чл. 122, ал. 1, т. 11, предл. 1 от ЗА

Актуално / Новини

ДОг-жа ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛНА 43-тото НАРОДНО СЪБРАНИЕДОг-н ДАНАИЛ КИРИЛОВ,ПРЕДСЕДАТЕЛНА ПРАВНА КОМИСИЯНА 43- тото НАРОДНО СЪБРАНИЕДОДЕПУТАТИТЕ...


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни