Активна страна по споразумението е Съветът на децата – консултативен орган към ДАЗД. Събитието се състоя по време на второто редовно заседание на Съвета на децата, което се проведе в гр. Велико Търново на 24.06.2017 г.

Като отчитат ключовата роля на научното и практическото познание за развитието на политики и практики, които гарантират правата на децата и подкрепа на семействата, страните се договориха да обединят усилията си за развитие на образователната и популяризаторска дейности в областта на закрилата и гарантирането на правата на децата.
„Изключително съм впечатлена и респектирана от вас“, сподели Ралица Негенцова пред съвета на децата. „С подписването на дози документ Висшият адвокатски съвет и държавата в лицето на Държавната агенция за закрила на детето показваме как може и трябва да се действа – решително и с визия за бъдещето. Висшият адвокатски съвет ще направи всичко възможно, в т. ч. и като потърси съдействието на адвокатските съвети по места, да откликнем на потребностите на младите хора, свързани с повишаване нивото на тяхната правна култура. Да разширим знанията, свързани с гражданските права и отговорности, без които не можем да имаме истинско гражданско общество и просперираща нация“, каза още тя.
На събитието присъстваха още главния секретар на ВАдвС Стефка Въжарова, зам.-министри и представители от МТСП, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта и др.

Снимки от подписването можете да видите във Фотогалерията.