Брой 7/м. юли 2015

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Допълнение към становището на ВАдвС относно ЗИД на Конституцията на Република България

Актуално / Новини

Пълният текст на допълнението към становището на Висшия адвокатски съвет относно Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република...


Oбява от Висшия адвокатски съвет

Актуално / Новини

Висшия адвокатски съвет отново уведомява адвокатите от страната, че могат да изпращат мнения и предложения за изменения и допълнения на ГПК, АПК, НПК...


Информация и снимки, свързани с участието на представители на ВАдС в различни форуми, обсъждащи ЗИДКРБ и ЗИДЗСВ

Актуално / Новини

Чрез Висшия адвокатски съвет българската адвокатура беше поканена и взе участие в едни от най-авторитетните форуми, свързани с публичното обсъждане на...


Декларация на Bисшия адвокатски съвет

Актуално / Новини

Декларацията на Висшия адвокатски съвет можете да прочетете ТУК


Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 10.07.2015 г.

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 26.06.15 г. до 10.07.15 г. Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други индивидуални пр...


Становище на ВАдвС относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Актуално / Новини

Становището на Висшия адвокатски съвет можете да прочетете ТУК


Становище на ВАдвС относно Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България

Актуално / Новини

Становището на Висшия адвокатски съвет можете да прочетете ТУК


Брой 6/м. юни 2015

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 26.06.2015 г.

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 05.06.15 г. до 26.06.15 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други индивидуални пре...


Решения на Националната конференция на българската адвокатура, проведена юни 2015 г. в гр. Видин

Актуално / Новини

1.Българската адвокатура изразява институционалното си единство за приемане на внесения на 23.01.2015 г. в 43-тото Народно събрание Законопроект за из...


Отказ за вписване

За председатели на АС / Откази за вписване


Дневен ред на извънредното заседание на Висшия адвокатски съвет за 16.06.2015 г.

Актуално / Новини

І. Обсъждане и приемане на становище на Висшия адвокатски съвет по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.Докладва ра...


Почина адвокат Даниела Методиева

Актуално / Новини

На 29.05.2015 г. почина Даниела Димитрова Методиева, адвокат от Адвокатската колегия – Перник, член на Висшия адвокатски съвет от 2004 г. до 201...


Дневен ред на изнесеното заседание на Висшия адвокатски съвет за 05.06.2015 г. в гр. Видин

Актуално / Новини

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 22.05.15 г. до 05.06.15 г. Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други преписки.ІІІ. Р...


Отказ за вписване на Станислава Гърдева

За председатели на АС / Откази за вписване


Списък на кандидатите за адвокати и младши адвокати, допуснати до устния изпит, който ще се проведе на 30 май 2015 год.

Пролетна сесия

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Изпитът ще се проведе в сградата на Висшия адвокатски съве - гр. София, ул. "Цар Калоян" №8, ет. 4 от 9.00 ч.


Изпит по френски език за Международен стаж, организиран от Парижката адвокатска колегия - 2015 г.

Актуално / Новини

Уважаеми колеги,С настоящото Ви уведомяваме, че Парижката адвокатска колегия организира Международен стаж за млади адвокати, в който са поканени да уч...


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни