МЕДИЦИНСКАТА ОТГОВОРНОСТ (ЛЕКАРСКАТА (МЕДИЦИНСКАТА) ГРЕШКА И ЗАСТРАХОВКАТА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ“). 2014 – 2016 Г. ДВЕ ГОДИНИ ПО-КЪСНО. – СЕМИНАР, ОРГАНИЗИРАН СЪВМЕСТНО ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ НА АДВОКАТИТЕ (UIA), ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ И СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ И С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ И ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ, СОФИЯ, 24.06.2016 Г.

СТАТИИ

ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ПРАВНА КНИЖНИНА