МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 2016 Г.

20.01.2016 г. – среща на председателя на Висшия адвокатски съвет с представители на Висшия адвокатски съвет на Република Турция;

11-23.01.2016 г. – участие в годишната среща на членовете на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, гр. Брюксел, Белгия;

3-06.02.2016 г. – участие в Пленарното заседание и заседанията на комисиите на ССВЕ, гр. Виена, Австрия.

4-6 02.2016 г. – заседания на комисии ССВЕ, гр. Виена, Австрия;

16.05.2016 г. – участие във форума на председателите на адвокатурите, организиран от Международния адвокатски съюз в Ню Йорк;

18-21.05.2016 г. – участие в Пленарното заседание и заседанията на постоянните комитети на ССВЕ, гр. Лион, Франция;

27-29.05.2016 г. – участие в 71-вата годишнина на Дните на Македонската адвокатура;

24.06.2016 г. – съвместен семинар, организиран от Международния адвокатски съюз (UIA), Висшият адвокатски съвет и Софийският адвокатски съвет, на тема: „Лекарската/медицинската грешка – две години по-късно“;

24.06.2016 г. – среща с председателя на Народното събрание Цецка Цачева, посветена на дейността на Международния адвокатски съюз и на заявената подкрепа на съюза предлаганите промени със ЗИД на ЗА;

25.06.2016 г. – заседание на Управителния съвет на UIA;

26 - 27.06.2016 г. –Балкански правен форум, Виена, Австрия;

11 - 12.11.2016 г. – семинар на UIA съвместно с Висшия адвокатски съвет и Софийската адвокатска колегия на тема: „Имиграцията в Европейския съюз – Регламентация и Съдебна практика. Ролята на адвоката“;

21.10.2016 г. – Декларация на Висшия адвокатски съвет за загрижеността си от принудителното връщане на турски граждани, извършвано от български органи на изпълнителната власт в нарушение на законоустановения ред;

19-21.10. 2016 г. – семинар и заседание на комисиите на ССВЕ, Париж, Франция;

27.10-1.11. 2016 г. – 60-ият конгрес на Международния адвокатски съюз, Будапеща, Унгария;

21.11.2016 г. – среща на председателя на ВАдвС с немска делегация, водена от зам.-председателя на Германската адвокатура на тема продължаващото обучение и възможностите за съвместна работа.

1 и 2.12.2016 г. – участие в постоянния комитет и Пленарното заседание на ССВЕ, гр. Брюксел, Кралство Белгия;

28.11-1.12.2016 г. – семинар, организиран от Висшия адвокатски съвет с помощта на Международния съюз на адвокатите, за дейността на Съда на Европейския съюз и среща с председателя на Съда на Европейския съюз;