Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати и младши адвокати ще се проведе както следва:

Писмен изпит – 15-16 октомври 2016 г., и устен изпит – 29 октомври 2016 г.

Писменият изпит ще се проведе в 272-ра, 292-ра и 255-а аудитория на Софийския университет "Св. Климент Охридски", както следва:

Iчаст (решаване на тест) – 15 октомври 2016 г. от 9,00 ч., регистрация от 8.00 ч.

IIчаст (решаване на казуси) – 16 октомври 2016 г. от 14,00 ч., регистрация от 13.00 ч.

Устният изпит се провежда в сградата на Висшия адвокатски съвет на ул. „Калоян” №8, етаж 4, гр. София, на 29 октомври 2016 г. от 9,00 часа.

Общият списък на участниците в изпита с разпределението по зали ще бъде обявен на Интернет страницата на Висшия адвокатски съвет не по-късно от 10 октомври 2016 г.