3. Становища

Концепция за нов Закон за адвокатурата


4. Справка по становищата

Концепция за нов Закон за адвокатурата


5. Консултативен съвет

Концепция за нов Закон за адвокатурата


6. Приемане на окончателен вариант на концепцията

Концепция за нов Закон за адвокатурата


7. Изготвяне на законопроект

Концепция за нов Закон за адвокатурата


Проведе се Работна среща на Националното бюро за правна помощ с председателите на адвокатските колегии в страната

Актуално / Новини • Актуално / Събития

На 28.01.2021 г. (четвъртък) в 11.30 ч., в гр. София, в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, се проведе среща между Националното бюро за п...Дневен ред за извънредно дистанционно заседание на ВАдвС на 05.02.2021 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за извънредно дистанционно заседание на ВАдвС на 05.02.2021 г.


ВКС отвори по-широко вратата пред осиновените, търсещи произхода си

Актуално / В медиите • Актуално / Новини

Правото на осиновения да познава произхода си може да бъде ограничено единствено ако се упражнява с намерението да се увредят правата на трети лица ил...


СЮБ призова партиите да вкарат повече юристи в следващия парламент

Актуално / В медиите • Актуално / Новини

Съюзът на юристите призова партиите да вкарат повече юристи в листите си и от там в следващия парламент, за да спасят качеството на законодателството....


Протокол № 77/15.01.2021 г. от дистанционно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 77/15.01.2021 г. от дистанционно заседание на ВАдвС


Протокол № 76/11.12.2020 г. от дистанционно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 76/11.12.2020 г. от дистанционно заседание на ВАдвС


Работна среща на Националното бюро за правна помощ и Висшия адвокатски съвет с председателите на адвокатските колегии в страната

Календар / Програма за дейността на Висшия адвокатски съвет • Календар / Други събития


Онлайн заседание на Консултативния съвет във връзка с Концепцията за изработване на нов Закон за адвокатурата

Календар / Програма за дейността на Висшия адвокатски съвет • Календар / Други събития


Ново тълкувателно дело по искане на Висшия адвокатски съвет - дали и кога е допустимо разгласяване на материали от разследванията

Актуално / Новини • Актуално / В медиите

Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) е образувала тълкувателно дело по искането на Висшия адвокатски съвет да разясни в какви случа...


Становище по тълкувателно дело №9/2019 г. ОССК на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №9/2019 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос:"Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежнос...


Доклади и анализи, свързани с нелоялната конкуренция

Висш адвокатски съвет / Комисия по нелоялна конкуренция

Уважаеми колеги,Висшият адвокатски съвет и в този, и в предишни свои състави, както и адвокатските съвети в страната, многократно са били сезирани з...


Дневен ред за заседание на ВАдвС на 22.01.2021 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за заседание на ВАдвС на 22.01.2021 г.


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни