2.1. Чуждестранни закони за адвокатурата и адвокатската професия, преведени на български език

2.2. Проучвания и становища на членове на работната група, както и други материали по въпроси, касаещи адвокатите и адвокатската професия.


Концепция Нов Закон за адвокатурата
pdf, 7.2 MB
Доклад от адв. Емил ЯдкоВ-Самоуправление в адвокатурата
pdf, 695 KB
CCBE GUIDE on Lawyers’ use of online legal platforms - Стефан Марчев
pdf, 918 KB
Адвокадска дейност - Маринела Ашикова
pdf, 293 KB
Глава дванадесета ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ - адв. Хинов
doc, 194 KB
ДОКЛАД във връзка с практиката по присъждане на разноски по възнаграждение за адвокат в съдебния процес
docx, 61 KB
Адвокатската професия и рекламата - Стефан Марчев
docx, 111 KB
 Електронно гласуване - проект с мотиви - кратко, но другото в правила на ВАдвС - адв. Граматикова
docx, 14 KB
ПРАВЕН АНАЛИЗ на изключителната адвокатска дейност в България и в сравнителноправен аспект - Жана Кисьова
docx, 119 KB
Изключителна адвокатска дейност Доклад - Емил Ядков
pdf, 421 KB
Изключителна адвокатска дейност ССИ - Росен Рашков
docx, 14 KB
Кралство Дания - придобиване и загубване на права като адвокат - Христо Хинов
docx, 10 KB
Минимални адвокатски хонорари - адв. Борислав Вълчев
docx, 18 KB
Несъвместимости и пречки - Маринела Ашикова
pdf, 29 KB
Някои бележки относно предпоставките за упражнявана на адвокатската професия в Австри - Ели Христова
docx, 10 KB
Основни принципи на адвокатската професия - Маринела Ашикова, коментари Жана Кисьова
docx, 15 KB
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПРАВНАТА ПРОФЕСИЯ - Валя Гигова
docx, 17 KB
Особени правила за адвокатски дружества по ТЗ_comparative review Germany - Жана Кисьова
docx, 47 KB
Отношения адвокат-адвокатски съвет - Емил Ядков
pdf, 291 KB
Отношения между адвокати - Ели Христова
docx, 21 KB
Права и задължения на адвоката в отношения адвокат - клиент - Маринела Ашикова
docx, 14 KB
Права и задължения на адвоката в отношения адвокат - клиент - Маринела Ашикова
pdf, 73 KB
Права и задължения на адвоката спрямо съда и други органи - с коментари Христо Хинов
docx, 16 KB
Права и задължения на адвокатите - Маринела Ашикова
pdf, 74 KB
Правила-клиентска-сметка - Катерина Граматикова, Жана Кисьова
docx, 35 KB
ПРЕДЛОЖЕНИЕ За Промяна на самоуправлението на българската адвокатура
docx, 18 KB
Предложение за промени в ЗА Дисциплинарно пр-во - адв. Янев
docx, 115 KB
Преустановяване на дейността и заличаван - Маринела Ашикова
pdf, 24 KB
Придобиване и загубване на права като адвокат_Сравнителен анализ Франция - Жана Кисьова
doc, 77 KB
Придобиване правоспособност адвокат - Маринела Ашикова
pdf, 28 KB
Принципи на адвокатска дейност - Маринела Ашикова
docx, 10 KB
Сдружаване на адвокати и забрани за търговска дейност - Маринела Ашикова
pdf, 363 KB
СЛЕДВАТ МАТЕРИАЛИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ИЗРАБОТВАНЕТО НА КОНЦЕПЦИЯТА
docx, 12 KB
Сравнителен анализ Адвокати - Валя Гигова
pdf, 4 MB
Сравнителен анализ по държави (1) - Маринела Ашикова
xlsx, 116 KB
Сравнителен анализ по държави - Маринела Ашикова
xlsx, 116 KB
Стажанти и заместници - Маринела Ашикова
pdf, 32 KB
Стандарти за независимост на съдебната власт - Маринела Ашикова
pdf, 1.1 MB
Чешка Република - придобиване и загубване на права като адвокат - Христо Хинов
docx, 14 KB