След приемане на окончателния текст на Концепцията за нов Закон за адвокатурата, ще се пристъпи към изготвяне на конкретен законопроект, за което ще бъде взето решение от ВАдвС.