Окончателно: Адвокатите вече могат да са управители на фирми, както и да учредяват еднолично адвокатско дружество

Актуално / Новини

Единодушно парламентът гласува внесените изменения в Закона за адвокатурата.Промените бяха предложени на депутатите от Висшия адвокатски съвет.Акцент...


Протокол № 79/05.02.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 79/05.02.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС


Протокол № 78/22.01.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 78/22.01.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС


Правната комисия промени Закона за адвокатурата, ГПК и НК

Актуално / В медиите

В извънредно заседание днес правната комисия на парламента прие изменения в Закона за адвокатурата)ЗА), Гражданския процесуален кодекс (ГПК), и в Нака...


Висшият адвокатски съвет с принос за исторически успех на студенти от СУ

Актуално / Новини

Престижното второ място на най-големия форум в света по международна търговска медиация и преговори постигна отборът на Софийския университет "Св. Кли...


П О З И Ц И Я относно информация в медиите за взети решения на Висшия адвокатски съвет

Актуално / Новини

П О З И Ц И Яотносно информация в медиитеза взети решения на Висшия адвокатски съвет


Призив в правната комисия: Никакви пчели и гори в Закона за адвокатурата

Актуално / Новини

„Никакви пчели и никакви гори“. С този необичаен на пръв поглед призив, в парламентарната правна комисия бяха приети единодушно на първо четене промен...


Публични покани - Удължава се срокът за предоставяне на оферти до 17:00 часа на 23.02.2021 г.

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет отправя публична покана за представяне на писмени оферти за:Сключване на "Договор за доставка на компютърна техника" Удължава...


Становище по конституционно дело №14 / 2020 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №14/2020 г. КС на РБ, образувано по искане на тричленен състав на Върховния административен съд по адм. дело № 1134/2...


ВАдвС: Адвокатите да могат да учредяват еднолично адвокатско дружество

Актуално / Новини

Уважаеми колеги,Днес в 44-тото Народно събрание беше внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, изцяло съответстващ по с...


ВКС с дълго чакано тълкувателно решение за уволнението с предизвестие

Актуално / Новини • Актуално / В медиите

Разрешение на серия от проблеми, които се поставят в съдебната практика по делaта за уволнение, даде днес Гражданската колегия на Върховния касационен...За КОНЦЕПЦИЯТА

Концепция за нов Закон за адвокатурата

На заседание на Висшия адвокатски съвет от 19.07.2019 г. е взето решение да се изготви Концепция за нов Закон за адвокатурата, като част от приемането...


Висшият адвокатски съвет атакува пред КС разпоредби от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Актуално / Новини • Актуално / В медиите

На заседанието си на 22.01.2021 г. Висшият адвокатски съвет взе решение за отправяне на искане до Конституционния съд на Република България за установ...


Общи събрания на адвокатските колегии в страната

Календар / Програма за дейността на Висшия адвокатски съвет • Календар / Други събития


Висшият адвокатски съвет атакува пред КС обратното действие на абсолютната давност в ЗЗД

Актуално / Новини • Актуално / В медиите

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) атакува в Конституционния съд (КС) правилото, с което законодателят регламентира откога започва да тече новата 10-годи...


1. Концепция

Концепция за нов Закон за адвокатурата


2. Използвани материали

Концепция за нов Закон за адвокатурата


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни