Становище по тълкувателно дело №4/2019 г. ОСГКТК на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №4/2019 г. ОСГКТК на ВКС, с предмет следния въпрос: "До кого следва да бъде адресирано изявлението на длъжника за призн...


Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 19.03.2021 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 19.03.2021 г.


ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани с предлагането и даването на подкуп

Актуално / Новини

С Тълкувателно решение № 1 от 12.03.2021 г., постановено по Тълкувателно дело № 1/2019 г., Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК) на Върховни...Брой 2/февруари 2021

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


ВАС: Отнемането на книжката и спирането на колата от движение за неплатени глоби водят до произвол

Актуално / Новини

За отнемането на книжката и спирането на колата от движение заради неплатени пътни глоби няма правна логика, те не са мярка, която може да бъде наложе...


Дневен ред за извънредно дистанционно заседание на ВАдвС на 12.03.2021 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за извънредно дистанционно заседание на ВАдвС на 12.03.2021 г.


Честит 3 март, България!

Актуално / Новини

Днес България отбелязва Националния си празник - 3 март. Днес, 143 години от Освобождението на страната, се прекланяме пред подвига на хиляди знайни...


Обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение на Наредба №3 от 20.11.2020 г. за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри

Висш адвокатски съвет / Обществено обсъждане на нормативни актове

Заинтересованите лица могат в 14-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящата заповед, да предоставят предложения и становища по публик...


Огласиха мащабна реформа на несъстоятелността

Актуално / Новини

Мащабна реформа на производството по несъстоятелност, огласиха от Министерството на правосъдието (пълния текст на законопроекта виж тук).Измененията в...


Обнародваха ЗИД на Закона на адвокатурата в Държавен вестник

Актуално / Новини

От 2 март вече няма да има пречка адвокатите да са управители и изпълнителни директори на търговски дружества. Това става възможно, след като в брой 1...


Министерският съвет даде зелена светлина пак да се влиза „Право“ с матура

Актуално / Новини

Министерският съвет даде право на университетите и тази година да приемат студенти по „Право“ само с резултатите от матурите без да провеждат кандидат...


Становище по тълкувателно дело №6/2020 г. ОССК на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №6/2020 г. ОССК на ВАС с предмет следния въпрос:


Становище по тълкувателно дело №3/2020 г. ОССК на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №3/2020 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос:„При извършване на данъчна ревизия по общия ред на физическо лице, мож...


Брой 1/януари 2021

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Тълкувателно дело №1/2021 г. на ОСГТК на ВКС – за определянето на обезщетение при съпричиняване от пострадалия

Актуално / В медиите

Когато в исковата молба пострадалият от деликт, претендира обезщетение за неимуществени вреди в размер на определена сума, без да признава съпричинява...


Важна информация относно ваксинацията на адвокатите срещу COVID-19

Актуално / Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,Уведомяваме Ви, че по искане на Висшия адвокатски съвет, отправено до Министъра на здравеопазването и Националния ваксинационен щаб за...


Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 26.02.2021 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 26.02.2021 г.


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни