Дневен ред за извънредно дистанционно заседание на ВАдвС на 28.04.2021 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за извънредно дистанционно заседание на ВАдвС на 28.04.2021 г.


Конституционният съд се произнесе по искане на Висшия адвокатски съвет

Актуално / Новини

Разпоредбата на § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на Закона за задълженията и договорите (обн., ДВ, бр. 102 от 1.12....


Становище по тълкувателно дело №8/2020 г. ОССК на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №8/2020 г. ОССК на ВАС с предмет следните въпроси:1. Налице ли е законова презумпция, че доходът с неустановен произход...


Отговор от Министерството на здравеопазването относно провеждането на Общите събрания на адвокатските колегии в страната на 24.04.2021 г. и 25.04.2021 г.

Актуално / Новини

Отговор от Министерството на здравеопазването относно провеждането на Общите събрания на адвокатските колегии в страната на 24.04.2021 г. и 25.04.2021...


Заповед №РД-01-240 от 16.04.2021 г. на министъра на здравеопазването относно провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тиймбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма

Актуално / Новини

Заповед №РД-01-240 от 16.04.2021 г. на министъра на здравеопазването относно провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, об...


Уведомление от Висшия адвокатски съвет по повод запитвания за провеждането на общите събрания на адвокатските колегии

Актуално / Новини

По повод постъпилите запитвания във връзка с провеждането на общите събрания на адвокатските колегии, Висшият адвокатски съвет, като съобразява, че съ...


Информация за дейността на ВАдвС - 20.03.2020 г. - 21.05.2020 г.

Висш адвокатски съвет / Дейности

Информация за дейността на ВАдвС - 20.03.2020 г. - 21.05.2020 г.


Информация за дейността на ВАдвС - 14.06.2019 г. - 19.07.2019 г.

Висш адвокатски съвет / Дейности

Информация за дейността на ВАдвС - 14.06.2019 г. - 19.07.2019 г.


Информация за дейността на ВАдвС - 13.05.2019 г. - 15.06.2019 г.

Висш адвокатски съвет / Дейности

Информация за дейността на ВАдвС - 13.05.2019 г. - 15.06.2019 г.


Информация за дейността на ВАдвС - 15.03.2019 г. - 17.04.2019 г.

Висш адвокатски съвет / Дейности

Информация за дейността на ВАдвС - 15.03.2019 г. - 17.04.2019 г.


16 април - Ден на Конституцията и юриста

Актуално / Новини

Уважаеми колеги,Отново е 16 април.И отново, в Деня на Конституцията и юриста, е нужно да се вгледаме назад във времето, да прочетем уроците на история...


Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 16.04.2021 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 16.04.2021 г.


Брой 3/март 2021

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Становище по конституционно дело №4 / 2021 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №4 / 2021 г., образувано по искане на Президента на РБ за установяване на противоконституционност на чл. 46, ал. 8, ч...


Становище по конституционно дело №3 / 2021 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №3 / 2021 г. образувано по искане на Президента на РБ за задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 84, т. 1, чл....


ВАдС: Влязлото в сила постановление за възлагане подлежи на отмяна

Актуално / В медиите

Влезлите в сила постановления за възлагане на недвижим имот подлежат на отмяна, когато молителят няма друг път на защита. Тази позиция застъпва Висшия...Публична покана за представяне на писмени оферти за изпълнение на проект

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет отправя публична покана за представяне на писмени оферти за:Осигуряване на хранилище за съхранение на информационната систем...


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни