Протокол № 7/30.05.2021 г. за основен избор

Избори за висши органи на адвокатурата


Общото събрание на адвокатите от страната с остра декларация срещу предлаганата промяна на съдебната карта

Актуално / Новини

Ние, българските адвокати, изразяваме категоричното си несъгласие с предприетата от Висшия съдебен съвет инициатива по промяна на съдебната карта и из...


Протокол № 83/19.03.2021 г. от дистанционно заседание на ВАдвС

За членове / 2021 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Протокол № 82/12.03.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС

За членове / 2021 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Протокол № 81/26.02.2021 г. от дистанционно заседание на ВАдвС

За членове / 2021 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Протокол № 80/24.02.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС

За членове / 2021 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Протокол № 79/05.02.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС

За членове / 2021 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Протокол № 78/22.01.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС

За членове / 2021 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


Протокол № 77/15.01.2021 г. от дистанционно заседание на ВАдвС

За членове / 2021 г. Протоколи от заседанията на ВАдвС


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Актуално / Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,Общото събрание на адвокатите от страната'2021 г., ще се излъчва на сайта на Висшия адвокатски съвет.ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ


Списък на кандидатите за изпита за адвокати и младши адвокати на 12, 13 и 26 юни 2021 г., разпределение по зали и указания за явяване на изпита, с оглед извънредната епидемична обстановка

Актуално / Новини

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,За целите на изпълнението на заповедите на министъра на здравеопазването и осигуряване на изпълнение от страна на Висшия адвокатски...


Списък на кандидатите за изпита за адвокати и младши адвокати на 12, 13 и 26 юни 2021 г., разпределение по зали и указания за явяване на изпита, с оглед извънредната епидемична обстановка

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, За целите на изпълнението на заповедите на министъра на здравеопазването и осигуряване на изпълнение от страна на Висшия адвокатс...


СЪОБЩЕНИЕ относно Отчетните доклади за ОСАС-2021 г.

Актуално / Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,С отчетните доклади за Общото събрание на адвокатите от страната на 29-30 май 2021 г., можете да се запознаете в секцията на сайта "Ор...


Отказ за вписване от АС - Благоевград на Васка Стоянова Терзиева-Рачова

За председатели на АС / Откази за вписване

Препис от Решение № 338, от протокол № 9/14.05.2021 г. на Адвокатския съвет - Благоевград24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Актуално / Новини

“…ако запиташ славянските азбукарчета, като речеш: “Кой ви е създал азбуката или превел книгите?“, всички знаят и в отговор ще рекат: „Св. Константин...


Дневен ред за присъствено заседание на ВАдвС на 28.05.2021 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за присъствено заседание на ВАдвС на 28.05.2021 г.


Отчетен доклад на Висшия контролен съвет за 2020 г.

Общо събрание / Общо събрание на адвокатите от страната

Отчетен доклад на Висшия контролен съвет за 2020 г.


© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни