3.1. Писмени становища по Концепцията, постъпили в предоставения от ВАдвС срок - до 30.11.2020 г.

3.2. Резултати от Анкета, проведена от СНЦ "ОСА".

Анкетата е проведена по повод КОНЦЕПЦИЯТА и възможни различни разрешения по определени въпроси, като е извършена сред около 10 000 адвокати. С отговори са участвали над 1200 адвокати, което я прави представителна по отношнеие на всички адвокати в България.