Публична покана за представяне на писмени оферти за изпълнение на проект

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет отправя публична покана за представяне на писмени оферти за:Осигуряване на хранилище за съхранение на информационната систем...


Протокол № 83/19.03.2021 г. от дистанционно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 83/19.03.2021 г. от дистанционно заседание на ВАдвС


Протокол № 82/12.03.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 82/12.03.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС


Протокол № 82/12.03.2021 г. от съвместно дистанционно заседание на ВАдвС, ВКС и ВДС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 82/12.03.2021 г. от съвместно дистанционно заседание на ВАдвС, ВКС и ВДС


Протокол № 81/26.02.2021 г. от дистанционно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 81/26.02.2021 г. от дистанционно заседание на ВАдвС


Протокол № 80/24.02.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 80/24.02.2021 г. от извънредно дистанционно заседание на ВАдвССтановище по тълкувателно дело №6/2020 г. ОСГКТК на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №6/2020 г. ОСГКТК на ВКС с предмет следния въпрос:"Подлежат ли на отмяна по реда на чл. 303 и сл. ГПК влезлите в сила п...


ВАС, в ново Тълкувателно решение: Недобросъвестните управители и прокуристи отговарят за данъци и осигуровки на фирмата с лихвите

Актуално / Новини

Отговорността по чл. 19, ал. 1 и 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на третото задължено лице включва установеното задължение за лихви на г...ВАдС с изявление: Адвокатите не са привилегировани за ваксините

Актуално / В медиите

двокатите не са привилегировани, а са част от третата фаза на Националния ваксинационен план. Това заяви Висшият адвокатски съвет (ВАдС) и призова да...


Адвокатите не са "привилегировани", а са част от фаза ІІІ на Националния ваксинационен план срещу COVID-19

Актуално / Новини

Във връзка с изнесена невярна информация от гражданин до Българско национално радио по повод ваксинирането на адвокати в УМБАЛСМ „Пирогов“, Висшият ад...


ВАдС: Не е необходимо признанието на дълга да е отправено до кредитора, за да се прекъсне давността

Актуално / В медиите

Не е необходимо признанието за дълга да е отправено до кредитора или негов представител, за да се прекъсне давността. Това заявява Висшият адвокатски...


Становище по тълкувателно дело №5/2020 г. ОССК на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №5/2020 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос:„Кой е субектът на отговорността по чл. 126 от Закона за акцизите и да...


КС: Отнемането на книжката и спирането на МПС от движение за неплатени глоби противоречат на Конституцията

Актуално / Новини

Конституционният съд намира, като анализира оспорените разпоредби, че истинската цел на оспорените разпоредби не е формално посочената вЗДвП – осигуря...


Включиха адвокатите в Националния ваксинационен план срещу COVID-19

Актуално / Новини

Адвокатите да бъда включени във фаза ІІІ на Националния ваксинационен план срещу COVID-19.Такова решение е взел Националният ваксинационен щаб на свое...


ВАдвС: Инициираме широка обществена дискусия по предложенията за реформа на съдебната карта

Актуално / Новини

С пълно единодушие на заседанието си днес (19.03.2021 г.) Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) прие решение да инициира широка обществена дискусия по пред...


Висшият адвокатски съвет със сериозни резерви към предложенията за реформа на съдебната карта

Актуално / Новини

Висшият адвокатски съвет изразява сериозни резерви по отношение на предлаганата от Висшия съдебен съвет с т.нар. Модел № 4 реформа на съдебната карта,...


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни