С оглед необходимостта концепцията да бъде обсъдена в максимално широк кръг адвокати, като се осигури възможност да вземат участие представители на всички адвокатски колегии и обединения на адвокати, при създаването на Работната група ВАдвС предвиди да бъде създаден и Консултативен съвет, който да участва в процедурата на фазата по обсъждане на постъпилите предложения и становища.

Обсъжданията в консултативния съвет ще се провеждат под формата на работни срещи чрез zoom, на които ще бъдат канени и участниците в работната група.​5.1. Състав.

АК Концепция нов ЗА - Консултативен съвет
1 Благоевград адв. Иван Кръстев Чолаков
2 Бургас
3 Варна адв. Александър А. Атанасов
4 Велико Търново адв. Йордан Цветанов Йорданов
5 Видин адв. Полина С. Башлийска
6 Враца адв. Петър Танаицов
7 Габрово адв. Евгени В. Попов
8 Добрич адв. Павлина Георгиева
9 Кюстендил адв. Ангел И. Ангелов
10 Кърджали адв. Даниела Ат. Петрова
адв. Павел Б. Гатев
адв. Венелина П. Милушева
11 Ловеч адв. Венелин М. Ангелов
12 Монтана адв. Жулиета Л. Калчева
13 Пазарджик адв. Кирил Александров
14 Перник
15 Плевен адв. Оля Ботева
16 Пловдив адв. Иван Демерджиев
17 Разград
18 Русе адв. Златан С. Златанов
19 Силистра адв. Снежина Христова
20 Сливен адв. Станимир Комбалов
21 Смолян адв. Елена Даскалова - Радева
22 София адв. Ивайло Данов
23 Стара Загора адв. Мария Райчева
24 Търговище адв. Вяра Д. Друмева
25 Хасково адв. Меглена Гунчева
26 Шумен адв. Елена Х. Христофорова
27 Ямбол адв. Гочо П. Димов
28 СНЦ-Благоевград адв. Росен Т. Михайлов
СНЦ "Адвокати за правна култура и европ. сътрудничество" Благоевград
29 НГИРА АСБ адв. Светлозар Николов
30 СНЦ "ЕНАПС" адв. Искра Кишкова
адв. Ивелина Владимирова-Парушева
31 СНЦОП "ОСА" адв. Явор Харизанов САК

5.2. Програма за работа на съвета:

5.2.1. Първа работна среща

Тема - Структура и основни положения на закона.Придобиване и изгубване права на адвокат. Вписване. Временно преустановяване на адвокатска дейност. Адвокатски регистри,

Дата на провеждане: 28.01.2021 г., 14.-17.30 ч.


5.2.2. Втора работна среща

Тема - Упражняване на адвокатска професия. Професионална квалификация. Форми на съвместно упражнява не адвокатска дейност. Адвокатско дружество.

Дата на провеждане: 09.02.2021 г., 14-17.30 ч.


5.2.3. Трета работна среща

Тема - Права и задължения на адвоката. Възнаграждение на адвоката.

Дата на провеждане: 12.02.2021 г., 14-17.30 ч.


5.2.4. Четвърта работна среща

Тема - Органи на адвокатурата. Конституиране на органите на адвокатурата, правомощия, обжалваемост на актове.

Дата на провеждане: предстои определяне на дата


5.2.5. Пета работна среща

Тема - Органи на адвокатурата. Конституиране на органите на адвокатурата, правомощия, обжалваемост на актове.

Дата на провеждане: предстои определяне на дата