І. Връчване наградите на победителите в годишното студентско състезание за написване на есе на тема „Призванието да си адвокат” и информация за събития и мероприятия в периода от 21.10.2016 г. до 18.11.2016 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ. Дисциплинарни и други индивидуални преписки.

ІІІ. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС.

ІV. Информация за резултатите от проведената есенна изпитна сесия за адвокати и младши-адвокати.

Докладва Валентин Бенатов (председател на изпитната комисия).

V. Предстоящи събития, мероприятия и становища.

Докладва председателят на ВАС

VІ. Разни.