Д Е К Л А Р А Ц И Я

През последните години съдебната власт в Република България има особено нисък кредит на доверие от обществото. Българските граждани изискват радикална промяна от институциите - съд и прокуратура, за да получат ефективна защита на правата и свободите си, както и да отпаднат каквито и да е съмнения за корупция и вмешателство в независимостта на съда. Адвокатурата е неразривно свързана с правосъдието като ежедневен участник в работата на съдебната власт и не може да бъде безучастна към проблемите й, въпреки опитите да се принизи ролята й в реформирането на системата.

Висшият адвокатски съвет е изразявал многократно и на различни форуми позицията си по съдебната реформа, за която се говори твърде много, но която реално не се случва. Вместо да се предприемат ефективни мерки за подобряване на качеството и бързината на правораздаването и да се удовлетворят нуждите и очакванията на обществото, в последно време реформата се сведе до борби вътре в институциите и лично между техни представители.

Висшият адвокатски съвет изразява тревога от:

- проявите на открито противопоставяне между съд и прокуратура и особено от опита на прокуратурата да се намеси в независимостта на съда и да го контролира;

- разделението на членовете на Висшия съдебен съвет на групи, които не могат да комуникират нормално помежду си и да вземат решения по значими въпроси;

- публичното охулване на висши представители на съдебната система, което срива доверието на хората в съда;

- внушенията, които се правят, че контактите между съдии и адвокати са винаги незаконни и неморални.