Становище по тълкувателно дело №12/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №12/2012 г. ОСГК  на ВКС за решение по въпроса От кога следва да се счита, че започва да тече срок за обжалва...


Стaновище по тълкувателно дело №13/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Стaновище по тълкувателно дело №13/2012 г. ОСГК  на ВКС за ДОПЪЛНИТЕЛНО решение по въпроса: Допустимо ли е в производството за разпределение...


Становище по тълкувателно дело №13/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №13/2012 г. ОСГК  на ВКС за решение по въпроса, „Допустимо ли е да се иска разпределение на ползването на съ...


Становище по конституционно дело № 4/2012 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 4/2012 г. по искането на омбудсмана да бъде обявена за противоконституционна разпоредбата на чл. 417, т. 2 от...


Становище по конституционно дело № 6/2012 г.

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело № 6/2012 г. по искането за обявяване на противоконституционността на целия Закон за отнемане в полза на държавата на...


Брой 12/м. декември 2011

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 11/м. ноември 2011

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 10/м. октомври 2011

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 9/м. септември 2011

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Международна дейност - 2011 г.

Календар / Международна дейност

2 – 5.03.2011 г. – участие в заседанието на Постоянния комитет на CCBE, гр. Виена, Австрия 13 – 15.03.2011 г. – участие в Транснационалната седмица на...


Брой 8/м. август 2011

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 7/м. юли 2011

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"Брой 5-6/м. май-юни 2011

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"Брой 3-4/м. март-април 2011

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 2/м.февруари 2011

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Брой 1/ м. януари 2011

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни