Становище по тълкувателно дело №1/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1/2012 г. ОСНК на ВКС въпроси относно приложението на чл. 72 НПК в производството по вземане на мерки за обезпечаване...


Становище по тълкувателно дело №2/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №2/2012 г. ОСГК и ТК на ВКС . По поставения за тълкуване въпрос подлежат ли на обжалване по реда на чл. 274, ал.1,...


Становище по тълкувателно дело № 2/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 2/2012 г. за 7.06.2012 г. от 14,30 часа, ОСГК на ВКС.  По следния материалноправен въпрос: „Може ли да се...


Становище по тълкувателно дело №3/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3/2012 г. насрочено за 14 юни 2012 г . ОСГК и ТК на ВКС тълкувателно решение по следния въпрос: При предявен иск по чл...


Становище по тълкувателно дело №3/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №3/2012 г. насрочено за 28 юни 2012 г . ОСГК на ВКС тълкувателно решение по следния въпрос: „Подлежат ли на отмян...


Станaвище по тълкувателно дело №3/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Станaвище по тълкувателно дело №3/2012 г. насрочено за 20 септември 2012 г . ОСНК на ВКС за изготвяне на решение по следния въпрос: „Постановява...


Становище по тълкувателно дело № 4/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 4/2012 г. по описа на ОСГК на ВКС насрочено за 27.09.2012 г., 14,30 ч. за противоречива практика по приложението на ч...


Становище по тълкувателно дело № 5/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 5/2012 г. насрочено за 21 юни 2012 г., ОСГК на ВКС . - По поставения за тълкуване въпрос : „Налице ли е заобика...


Становище по тълкувателно дело №5/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №5/2012 г. насрочено за 5 юли 2012 г . ОСГК и ТК на ВКС тълкувателно решение по следния въпрос: Допустим ли е иск за ус...


Становище по тълкувателно дело №6/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №6/2012 г. насрочено за 21 юни 2012 г . ОСГК на ВКС тълкувателно решение по следния въпрос: „Допустимо ли е...


Стaновище по тълкувателно дело №6/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Стaновище по тълкувателно дело №6/2012 г. ОСГК и ТКна ВКС за ДОПЪЛНИТЕЛНО решение по въпроси 23 и 24.


Становище по тълкувателно дело № 6/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 6/2012 г. ОСГК и ТК на ВКС тълкувателно решение по 22 въпроса, свързани с размерите на държавните такси по определени...


Становище по тълкувателно дело № 7/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 7/2012 г. ОСГК и ТК на ВКС тълкувателно решение по 11 въпроса, първият от които е за производството по вписване...


Становище по тълкувателно дело №7/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №7/2012 г. насрочено за 14 юни 2012 г . ОСГК на ВКС тълкувателно решение по следния въпрос: Съставлява ли личното...


Становище по тълкувателно дело № 8/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 8/2012 г. ОСГК и ТК на ВКС тълкувателно решение по въпросите:  При какви предпоставки е допустимо предявява...


Становище по тълкувателно дело №9/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №9/2012 г. насрочено за 28 юни 2012 г ., ОСГК на ВКС Допустимо ли е по иск за собственост на недвижим имот ответникът,...


Становище по тълкувателно дело № 10/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 10/2012 г. по описа на ОСГК на ВКС , насрочено за 27.09.2012 г., 15,30 ч. за противоречива практика по въпроса допуст...


Становище по тълкувателно дело № 11/2012 г.

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело № 11/2012 г. по описа на ОСГК на ВКС, насрочено за 11.10.2012 г., 15 ч. по поставените за тълкуване въпроси в Иска...


© 2023 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни