Решение №1094/20.02.2015 г.

Оставя без разглеждане жалбата на адвокат Венелин Николов Гачев срещу решението на Избирателната комисия за избор на органи на Софийската адвокатска колегия, от 1.02.2015 г.

Оставя без разглеждане жалбата на адвокат Лора Огнянова Георгиева подадена против отказа да бъде допусната като пълномощник на адвокатите Ирена Иванова и Десислава Дойкова в изборния процес на 1.02.2015 г. по отношение на избора на органи на Софийската адвокатска колегия.

По жалбите на адвокатите Мариела Йорданова Стайкова, Владислав Александров Янев, Веселин Христов Станчев, Велина Аспарухова Рашкова, Тодор Илиев Трифонов, Петър Иванов Китанов и Райна Иванова – Аврамова Еланджиева, отменя решенията на Избирателната комисия за избор на органи на Софийската адвокатска колегия от 25.01.2015 г. и от 1.02.2015 г.

Указва на Софийския адвокатски съвет да организира провеждането на нов избор за органи на Софийската адвокатска колегия по реда на чл. 109 от Закона за адвокатурата.