ТУК можете да видите Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата