Висшият адвокатски съвет: Имаме право на достъп до европейско финансиране

Актуално / Новини

Уважаеми колеги, На 06.01.2022 г. в деловодството на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) постъпи предложение за писмо до министъра на иновациите и раст...


Становище по тълкувателно дело №1/2022 г. ОСГКТК на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №1/2022 г. ОСГКТК на ВКС, с предмет на тълкуване следния въпрос:„Какво е правното основание на предявен срещу Държавата...


Центърът за обучение на адвокати откри новата учебна година

Актуално / Новини

Членове на Висшия адвокатски съвет и на другите висши органи на адвокатурата, конституционният съдия Атанас Семов, председателят на ВКС Галина Захаров...


Протокол № 22/14.09.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 22/14.09.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС


Партньорство между Висшия адвокатски съвет и министерството на икономиката и индустрията договориха Ивайло Дерменджиев и Никола Стоянов

Актуално / Новини

Министерството на икономиката и индустрията и Висшият адвокатски съвет ще обменят опит и експертиза при подготовката на нормативни промени. Това бе д...


Дневен ред за изнесеното заседание на ВАдвС на 07.10.2022 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за изнесеното заседание на ВАдвС на 07.10.2022 г.


КС реши за мандата на Инспектората към Висшия съдебен съвет (обновена)

Актуално / Новини

„С изтичането на срока, за който са избрани, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет изпълняват своите функции до из...


Обучение по медиация проведе адвокатската колегия във Велико Търново

Актуално / Новини от адвокатските колегии

Участието на адвокати в медиацията ще направи процедурата далеч по-сигурна и смислена за страните. Ако направените предложения от Висшия съдебен съв...


Ивайло Дерменджиев: За българската адвокатура 22 септември е един от най-осмислените празници

Актуално / Новини

22 септември е един от празниците от историята на България, които са най-близки до адвокатурата. Защото независимостта е част от същността на адвокат...


Ивайло Дерменджиев пред "24 часа": След като няма спор при развод по взаимно съгласие, съдът става излишен

Актуално / Новини

- Г-н Дерменджиев, какво наложи да се срещнете със служебния министър на правосъдието Крум Зарков?- Това са рутинни срещи с всеки, който заема този по...


22 септември - Ден на независимостта на България

Актуално / Новини

На 22 септември 1908 г., в църквата "Св. 40 мъченици" във Велико Търново, с манифест, княз Фердинанд обявява независимостта на България. С този истор...


Законопроект предвижда: Правна помощ и за издаване на административни актове, и за извънсъдебни процедури

Актуално / Новини

Безплатни консултации и адвокатска помощ при подготовка на документи за производства по издаване на индивидуални административни актове и тяхното оспо...


ВСС: Задължителна медиация да обхваща над 50 хил. дела годишно

Актуално / Новини

Задължителна медиационна процедура ще може да се осъществява по над 50 хил. съдебни дела годишно. Това ще стане възможно чрез изменения и допълнения н...


В. Гигова пред bTV Radio: Защо адвокатите настояват за сериозно увеличение на възнагражденията си?

Актуално / Новини

Увеличението е условно, защото в новата Наредба се въвеждат няколко изцяло нови принципни положения. Първо – това, което е уговорено като минимално въ...


Дати за изпита за адвокати и младши адвокати - Есенна сесия, 2022 г.

Есенна сесия

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Висшият адвокатски съвет определя, съобразно чл. 3 от Наредба №2 за условията и реда за провеждане на изпити за адвокати и младши адвокати, датите за...


ВАдС предлага значително увеличение на минималните адвокатски хонорари, но за бедни да може да се пада под тях

Актуално / В медиите

Значително увеличение на минималните адвокатски възнаграждения, но съпроводено от възможност адвокатите да падат под тях, когато оказват правна помощ...


Открита процедура за обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Висш адвокатски съвет / Обществено обсъждане на нормативни актове

Висшият адвокатски съвет, със свое Решение №537 от 14.09.2022 г., откри процедура за обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наре...


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни