СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ, ПРОВЕДЕН 30.10.2022 г. (решаване на казуси) И ДОПУСНАТИ ДО УСТНИЯ ИЗПИТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.11.2022 г., (от 09:00 ч.) И СПИСЪК НА НЕИЗДЪРЖАЛИТЕ ВТОРАТА ЧАСТ ...

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН 30.10.2022 г. (решаване на казуси) И ДОПУСНАТИ...


Висшият адвокатски съвет с почетен плакет за юридическия факултет на Софийския университет

Актуално / Новини

Юридическият факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" отбелязва своята 130 годишнина. Сред официалните гости на тържеството беше и пре...


Условия за реда за преглед на изпитните работи на кандидатите от първа и втора част на писмения изпит - есенна изпитна сесия - 2022 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Висшият адвокатски съвет определя следните условия за реда за преглед на изпитните работи на кандидатите: Кандидатите, желае...


ОТГОВОРИ на казусите от втората част на писмения изпит за адвокати и младши адвокати, проведен на 30.10.2022 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Приложените по-долу файлове съдържат двата казуса от втората част на писмения изпит за адвокати и младши адвокати, проведен на...


Ден на народните будители – празник на 100 години!

Актуално / Новини

Едва ли има друг народ, който е вплел мисията на духовните си водачи в метафората на събуждането. Да е въздигнал на благодарствения си пиедестал онези...


ВЕРНИ ОТГОВОРИ НА ТЕСТА ОТ ПЪРВАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 29 Октомври 2022 г. (Есенна сесия-2022 г.)

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

Комисията за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати – Есенна сесия-2022 г., обявява верните отговори от първата част на писмения изпит – р...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ИЗДЪРЖАЛИ ПЪРВА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ - ДОПУСНАТИ ДО ВТОРАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ И СПИСЪК С НЕИЗДЪРЖАЛИТЕ ПЪРВА ЧАСТ И НЕ ДОПУСНАТИ ДО ВТОРА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ - ЕСЕННА СЕСИЯ 2022 г.

Изпити за адвокати и мл. адвокати / Сесии

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Списъкът с издържалите първата част на писмения изпит (решаване на тест), проведен на 29.10.2022 г. и допуснати до втората част...


ВАС: В ревизионно производство по ДОПК данъчните нямат право да установяват прикрити трудови договори

Актуално / Новини

Органите по приходите нямат правомощието инцидентно, в хода на ревизионното производство, да обявяват съществуването на трудови правоотношения по пово...


Павлина Панова, председател на КС: Европейската конвенция за защита правата на човека е вдъхновение за нас

Актуално / Новини

Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи служи за вдъхновение на Конституционния съд. А в личен план винаги съм изпитвал...


Дневен ред за редовното заседание на ВАдвС на 03.11.2022 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за редовното заседание на ВАдвС на 03.11.2022 г.


Становище по тълкувателно дело №4 / 2021 г. ОССК на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №4 / 2021 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос:“Подлежат ли на публикуване и каква част от тях съдебните актове по...
25 октомври - Ден на европейските адвокати

Актуално / Новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,На 25-ти октомври отбелязваме Деня на европейските адвокати. Инициативата е на Съвета на европейските адвокатури и правни общества на...


Протокол № 23/07.10.2022 г. от редовно, изнесено заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 23/07.10.2022 г. от редовно, изнесено заседание на ВАдвС


DARIK: Висшият адвокатски съвет с дарение за пострадали от наводненията в Карловско

Актуално / В медиите

Дарения в размер на общо 10 000 лева направи Висшият адвокатски съвет. Средствата са насочени към някои от най-засегнатите жители на карловското село...


Висшият адвокатски съвет прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения

Актуално / Новини

На днешното си заседание Висшият адвокатски съвет, на основание чл. 121, ал.1, във връзка с чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата, прие Наредба за и...


Становище по тълкувателно дело №1/2022 г. ОССК на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №1/2022 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос:„Подлежат ли на обжалване решенията на Комисията за енергийно и водно...


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни