- Според справка на Софийския районен съд през 2020 г. има 1202 развода по взаимно съгласие и 628 по вина. За 2021 г. цифрите са 1311 и 797, а до юни на тази - 614 и 366.
- Значи всичко се потвърждава. Нали си представяте, да се освободят над 1200-1300 заседания на най-натоварения съд? Може да са по 5 минути, дори да са по една. Освобождава се огромен ресурс на съдиите да правят това, за което са в системата - да решават спорове, а не да са някакви регистратори.
Предложената процедура е добра и заради друг момент. Често между заседанията едната от страните по съвета на добри приятели започва да се разкандърдисва. И от развод по взаимно съгласие се отива на такъв по исков път. И нещата стават по-сложни. И се губи още повече време. Докато едно обмислено решение, консултирано с професионалист, е и бързо, и лесно.
- А има ли подобна практика някъде?
- Има го на много места в Европа. Ще дам пример с Франция, която минава за една от най-стабилните в правно отношение. Близка до българската правна система. Това действа от 1 януари 2017 г. Да не говоря за наши съседни държави. Разполагаме и с европейски регламент 2019/1111, който също така разрешава това.
Това е облекчение за всички. Защото основният принцип е като при арбитража. Имате ли споразумение да ходите на арбитраж, това е ваше задължение. Тук е същото. Двете страни се разбират, отиват при нотариус и всичко приключва. С всички гаранции за техните права. И правят това, което искат. Което е тяхната воля. Когато няма воля, тогава съдът ще се намеси.
- А защо предлагате големите сделки да се правят само в присъствието на адвокат? Да има повече работа за колегите ви ли?
- Това е друг въпрос, който се някои адвокати го повдигат постоянно. Тук отново не става въпрос за изземване на функции. Всяка сделка, която се прави пред нотариус, така или иначе актът вече е написан. Някой път го пишат нотариални помощници, някой път адвокати. Различно е. Обаче има случаи и те не са малко, когато го пишат агенции за недвижими имоти, които нямат юридическа квалификация. Най-големите от тях имат юристи, но много често се използват едни бланки от интернет на предварителни договори, на други неща, които в никакъв случай не гарантират сделката. Нямам нищо против агенциите за недвижими имоти, но така една агенция може да докара сделката до нотариус без достатъчна юридическа подготовка. И проверка най-вече. Заради това е хубаво при голям размер на сделката, а не само тогава, защото тя може да е сложна, да е между няколко страни, би могло да се въведе нещо подобно. Това е малко по-комплексен въпрос, отколкото разводът по взаимно съгласие.
- А какво точно предлагате?
- При определен размер и комплексност (повече страни, съдружници, международно участие) да има задължително участие на адвокат по сделката. Защото сега няма такова изискване. Страните могат да дойдат с адвокатите си, но не е задължително. И адвокатът да бъде вписан като присъствал на сделката.
- Като че ли търсите повече работа на адвокатите.
- Това не е само заради адвокатите. Преди всичко това е сигурност на всички страни по една сделка. Защото най-общо в нея участват продавач, купувач, понякога и други лица като преводач, вещо лице с оценка и прочее и накрая нотариусът. Нотариусът е органът, който узаконява сделката. В крайна сметка от това предложение всички имат интерес. На първо място е нотариусът, защото отговорността, която носи за нещо, свързано със сделката, е споделена. С професионалист, адвокат. Има по-голяма защита, защото все пак още един юрист е прегледал нещата. Страните имат интерес, защото и те са по-гарантирани, когато още някой е прегледал нещата, а не са се предоверили на някоя агенция, която няма как да носи и професионална отговорност, ако се случи някакъв проблем. Българинът, когато става въпрос за големи суми, е свикнал да се опитва да мине по-леко.
Но проблемите идват после. Това е с всеки договор. Защото, ако той е прегледан и съгласуван с адвокати, страните няма да стигнат до съд и до неизпълнение. Когато е карано с бланки, винаги се получава проблем.
Адвокатите имат достатъчно работа. Това предложение е най-вече за сигурност на гражданите. На практика това е превантивна дейност.
- Имаше предложение пред Висшия адвокатски съвет да се атакуват служебните преференции на водачите на листи на изборите пред Конституционния съд. Какво се случи с него?
- Това предложение още не е разглеждано. В момента го обсъждаме. Включително сме ангажирали и експерти, защото това е специфична дейност. Ангажирали сме включително и бивши конституционни съдии, членове на ЦИК. Най-общо става въпрос за няколко текста в Изборния кодекс, които създават преференции за водачите на листи. Става въпрос за пасивен и активен вот. Аз например съм чувал от познати, че фактът, че еди-кой си е водач на листа, го демотивира да гласува за съответната партия. За мен, както е записано в предложението към нас, има отлив на избиратели при сегашното положение. Но това не е актуално за сегашните избори. Адвокатът трябва да се бори да не се нарушават правата на хората. Е, не може за всяко нещо, но когато има генерален проблем, е длъжен да реагира.
- Вие сте и един от най-известните български арбитри, включително за последно бяхте избран да решавате търговските спорове между ЕС и Великобритания. Но България се интересува какво ще стане с “Газпром”?
- На този етап има едно мълчание. Първо не сме наясно с клаузите на договорите. Материално право, съд. Това, което излезе в публичното пространство, е материално право - швейцарско, арбитраж - Париж. Казусът не е лесен, защото и двете страни имат претенции. Ние - че сме подали заявки, искали сме количества и не сме ги получили, въпреки че има дори и плащания. Другата страна - форсмажор, има заповед и не може да се разплаща с друго освен с рубли. Ако някоя от страните заведе иск, най-вероятно ще има насрещен иск. Заради това е толкова сложен. Форсмажор има и от двете страни - едната, че има забрана за разплащания в рамките на санкциите на ЕС, другата - вече споменах за рублите. Как го решават този проблем другите държави, които са контрагенти на “Газпром”, е отделен въпрос. В крайна сметка всяка държава има собствен договор. Няма един общ европейски договор, който да урежда отношенията. И сега чакаме развитието.
Доколкото знам, са правени консултации с международни кантори, и то за доста сериозни суми, и вероятно позицията на правителството към онзи момент е била съгласувана с тези съвети, които са получили. Едно е сигурно. Ако се стигне до арбитраж, ще бъде дълго дело. Давам пример с арбитража за АЕЦ “Белене”, който продължи няколко години. А ако говорим за най-големия арбитраж в световната история - за ЮКОС, той продължи 10 години.
- Има и предложение за вдигане на адвокатските такси.
- Идеята е да направим адвокатската работа адекватна на пазарните условия и съответните регламенти на Европейската комисия, свързани с изпълнението на адвокатската дейност. Много от тези въпроси бяха дискутирани на международната конференция, проведена през март в София, на която взехме най-добрия опит от практиките в Европа. И да защитим адекватно правата на гражданите. В момента тече обществено обсъждане на наредбата между заинтересувани организации, граждани и прочее.

Ивайло Дерменджиев е рoдeн нa 7 нoeмвpи 1962 г. в София. Зaвъpшил e пpaвo в Юpидичecкия фaкyлтeт нa CУ “Cв. Kлимeнт Oxpидcки”. Пpитeжaвa диплoмa пo aнглийcкo пpaвo и пpaвo нa EС oт yнивepcитeтa в Keймбpидж. Стapши yпpaвлявaщ cъдpyжник в адвoкaтcкo дpyжecтвo “Cимeoнoв и Дepмeнджиeв”. Арбитър по търговските спорове между ЕС и Великобритания и в Арбитражния съд по спорта в Лозана. Председател на Висшия адвокатски съвет.

Източник: https://www.24chasa.bg/index.php/mneniya/article/1...