Увеличенията процентно са най-големи за най-ниските ставки в Наредба №1. Например най-ниският хонорар за писмена консултация в момента е 60 лв., а се предлага да стане 200 лв., но в останалите случаи ръстът на възнаграждението е от 30% до 100%

Предложението за нови минимуми на заплащането на адвокатския труд сега ще бъде подложено на обществено обсъждане в продължение на 30 дни – до 14 октомври 2022 г., и всички заинтересовани ще могат да изразят становището си.

Защо се предлага увеличението

ВАдС излага три причини защо се налага да бъде повишено минималното заплащане на адвокатите. Първата и основна е рязкото и трайно повишаване на цените на стоки и услуги, които са необходими за упражняване на адвокатската професия. Втората е повишаването на изискванията към дейността на адвокатите и възлагането им на дейности по специални закони, като Закона за защита на личните данни, Закона за мерките срещу изпирането на пари и свързаните с тях регулации на европейско ниво. Третата е необходимостта от поддържане и повишаване на професионалната подготовка на адвокатите и съобразяването ѝ с минималните изисквания за продължаващо обучение, което гарантира и качеството на предоставените правни услуги.

Източник: https://www.vas.bg/bg/a/otkrita-protsedura-za-obsh...

Целият материал вижте тук:

https://news.lex.bg/%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d1%81-%d0%b...