Въпросът за разноските за адвокат отново е в Люксембург или трябва ли съдът да зачита минималните хонорари

Актуално / В медиите

Може ли съдът да присъди разноски за адвокат под минимума, определен от Висшия адвокатски съвет (ВАдС)? Кой доказва, че претендираното адвокатско възн...


Д-р Ивайло Дерменджиев към Крум Зарков: Нужно е бюджетът за правна помощ да се увеличи с поне 20 %

Актуално / Новини

Работна среща между председателя на Висшия адвокатски съвет д-р Ивайло Дерменджиев и министър Крум Зарков се проведе в министерството на правосъдието....


Становище по тълкувателно дело №5/2021 г. ОССК на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №5/2021 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос за тълкуване:„Дължи ли се държавна такса по чл. 227а от АПК за касацио...


Българската адвокатура почете Съединението на България

Актуално / Новини

С тържествена заря-проверка в Пловдив бе отбелязана 137-та годишнина от Съединението на България.Сред официалните гости беше председателят на Висшия а...


Днес честваме 137 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия

Актуално / Новини

Уважаеми колеги, Днес, когато празнуваме Деня на Съединението, е много важно да осъзнаем и да сме по-близо до съдържанието и дълбокия смисъл на таз...


ВКС с важно решение, свързано с договора за поръчителство

Актуално / Новини

Едно лице може да приеме да бъде поръчител за чуждо задължение както по собствена инициатива, така и по инициатива на длъжника или на кредитора по зад...


Дневен ред за редовното заседание на ВАдвС на 14.09.2022 г.

Актуално / Новини

Дневен ред за редовното заседание на ВАдвС на 14.09.2022 г.


Брой 7/юли 2022

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода 1 юни 2021 г. - 17 февруари 2022 г.

Висш адвокатски съвет / Отчети и доклади

Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода 1 юни 2021 г. - 17 февруари 2022 г.,приет с Решение №305 от 17.02.2022 г. на Висшия адвокатск...Становище по конституционно дело №14 / 2022 г. КС на РБ

Становища / Конституционен съд

Становище по конституционно дело №14 / 2022 г. КС на РБ, образувано по искане на Омбудсмана на Република България за установяване на противоконституци...


Протокол № 21/21.07.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС

Висш адвокатски съвет / Протоколи от заседанията на ВАдвС

Протокол № 21/21.07.2022 г. от редовно заседание на ВАдвС


Ивайло Дерменджиев: Година след встъпването ни показахме, че можем да бъдем екип и да работим ефективно

Актуално / Новини

Уважаеми колеги,Август е знаменателен месец! Наречен е така от римският сенат, на името на Октавиан Август, за да няма месец само на Юлий Цезар, а да...


Публикуваха проект на изменения в Закона за съдебната власт, свързани с електронното правосъдие

Актуално / Новини

В последните минути от мандата на правителството Министерството на правосъдието публикува за предварително обществено обсъждане проект на Закон за изм...


Президентът насрочи парламентарни избори за 2 октомври 2022 г. и назначи служебно правителство

Актуално / Новини

На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България президентът Румен Радев подписа указ за разпускане на 2 август 2022 г. на 47-ото Нар...


Българин ще решава търговските спорове между ЕС и Великобритания

Актуално / В медиите

Европейската комисия публикува на официалния си сайт имената на арбитрите, които ще използва по двустранни спорове, породени или отнасящи се до търгов...


Всички запори на коли и други транспортни средства - в Е-регистър

Актуално / Новини

Всеки заинтересован ще може да прави справка в специален електронен регистър на движими вещи с регистрационен режим, върху които са наложени запори по...© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни