Вашите предложения и становища по проекта може да изпращате в срок до 14 октомври 2022 г. на е-mail: arch@vas.bg.