Окончателно: Европейските делегирани прокурори получиха реална независимост от главния прокурор

Актуално / Новини

Πapлaмeнтът пpиe oĸoнчaтeлнo нa втopo чeтeнe пpoмeнитe в Зaĸoнa зa cъдeбнaтa влacт, c ĸoитo бe cъздaдeнa aдминиcтpaтивнaтa нeзaвиcимocт нa eвpoпeйcĸит...


Свидетелството за съдимост в електронна форма - и за осъждани лица?

Актуално / Новини

Ще се създаде възможност да се издават електронни свидетелства за съдимост и служебни такива за неосъждани; осъждани; реабилитирани; амнистирани и/ил...


Примерни тестове и казуси

Изпити за адвокати и мл. адвокати

Тестове и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати.


В полунощ правната комисия прие законопроекта за КПКОНПИ

Актуално / Новини

След полунощ, на първо четене, правната комисия на Парламента прие на първо четене Законопроекта за противодействие на корупцията.Българската адвокату...


Правосъдното министерство предлага върховен съдия да разследва главния прокурор

Актуално / В медиите

Министерството на правосъдието представи пакет законови промени, които предвиждат механизъм за разследване и за отстраняване на главния прокурор, и за...


Ивайло Дерменджиев пред БНР: Фиксацията върху наказателната реформа е вредна и пречи

Актуално / Новини

Промени в антикорупционния закон не късат зависимостта от прокуратурата. Тримата големи в съдебната система имат един проблем - дълъг мандат. Това каз...


КС: Закриването на специализираните съдилища и прокуратури не противоречи на Конституцията

Актуално / Новини

Закриването на специализираните съдилища и прокуратури не противоречи на Конституцията - това обяви Конституционният съд в в решение № 7 по дело № 9/2...


Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 21.07.2022 г. (допълнен)

Актуално / Новини

Дневен ред (допълнен) за заседанието на ВАдвС на 21.07.2022 г. (отложено от 07.07.2022 г.)


КС: Няма пречка Народното събрание да изслушва главния прокурор и да му дава препоръки

Актуално / Новини

Днес, 12.07.2022 г., Конституционният съд се произнесе с решение по к.д. №6/2022 год., с което отхвърли искането на главния прокурор на Република Бълг...


Брой 5-6/май - юни 2022

Библиотека / Списание "Адвокатски преглед"


Прокурорите избраха членовете на ВСС от професионалната им квота (обновена)

Актуално / Новини

Днес Общото събрание на прокурорите избра трима за членове на ВСС от състава на прокурорската колегия. В края на днешния ден избирателната комисия обя...


5 202 са адвокатите, регистрирани в ЕПЕП

Актуално / Новини

От писмо на ВСС, получено от Всшия адвокатски съвет става ясно, че адвокатите, регистрирани в Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), са 5 202...


ВАдвС в становище: Водачът не носи отговорност, ако собственикът не е уведомен за служебно прекратената регистрация на МПС

Актуално / Новини

Съгласно чл. 175, ал. 3 от Закона за движението по пътищата водач, който управлява МПС със служебно прекратена регистрация, се лишава от право да упра...


МС прие новата наредба за юридическото образование

Актуално / Новини

Правителството прие днес Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалифик...


Становище по тълкувателно дело №4 / 2021 г. ОСГК на ВКС

Становища / Върховен касационен съд

Становище по тълкувателно дело №4 / 2021 г. ОСГК на ВКС с предмет следните въпроси за тълкуване:1. Представляват ли „имущество“ по смисъла на § 1, т....


Становище по тълкувателно дело №7 / 2020 г. ОССК на ВАС

Становища / Върховен административен съд

Становище по тълкувателно дело №7 / 2020 г. ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос за тълкуване:„Попада ли в приложното поле на член 237, алинея 1 АПК...


Становище по съвместно тълкувателно дело №3 / 2022 г. ОСНК на ВКС и ОССК на ВАС

Становища / Върховен касационен съд • Становища / Върховен административен съд

Становище по съвместно тълкувателно дело №3 / 2022 г. ОСНК на ВКС и ОССК на ВАС с предмет следния въпрос:„Наказва ли се с предвиденото в чл. 175, ал....


Становище по съвместно тълкувателно дело №2 / 2022 г. ОСНК на ВКС и ОССК на ВАС

Становища / Върховен касационен съд • Становища / Върховен административен съд

Становище по съвместно тълкувателно дело №2 / 2022 г. ОСНК на ВКС и ОССК на ВАС, с предмет следния въпрос за тълкуване:„Кой е субект на отговорността...


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни