​1.1. Работна група.

С Решения по Протокол № 48/19.07.2019 г. на Висшия адвокатски съвет, по Протокол № 55/10.01.2020 г. и с Решение на Общото събрание на адвокатите от страната от 22.02.2020 г., беше избрана работна група в състав: Валя Гигова, Емил Ядков, Таня Градинарова, Ценимир Братоев, Добринка Гърневска, Станислав Костов, Ели Христова, Петър Петров, Любомир Владикин, Емил Георгиев, Борислав Вълчев, Маринела Ашикова, Жана Кисьова, Катерина Граматикова, Стефан Марчев, Христо Хинов и Росен Рашков.

1.2. Изготвяне на концепцията.

Проведени са общо 18 заседания на работната група, като поради въведените противоепидемични мерки след 13.03.2020 г. всички заседания на работната група са провеждани дистанционно, чрез платформата Zoom Cloud Meetings. От членове на работната група са изготвени множество становища и доклади по отделни въпроси на Концепцията и уредбата на адвокатската професия, които са приложени като помощни материали към Концепцията и са достъпни в раздела "Използвани материали"

1.3. Концепция

1.3.1. - пълен текст

1.3.2. Резюме.